Gradimo novo energetsko žilo Srbije

Novice | November 20, 2020

Ta jesen je ekipam Elnos Srbija prinesla intenzivno nadaljevanje gradbenih del v okviru enega največjih energetskih projektov v Srbiji – izvedbi del pri izgradnji 400 kV daljnovoda RTP Kragujevac 2 – RTP Kraljevo 3.

Projekt je del realizacije prve faze Transbalkanskega elektroenergetskega koridorja skozi to državo. Z njegovo izvedbo bo prenosno omrežje 220 kV napetostnega nivoja, ki je v zahodnem delu Srbije na koncu življenjske dobe, zamenjana s sistemom napetosti 400 kV.

Celotna dela, ki so nam zaupana so zaposlila ekipe gradbenega in daljnovodnega sektorja Elnos-a na daljnovodnem odseku dolgem 16 kilometrov.

Trenutno ekipe Elnos Srbija izvajajo dela pri izkopu temeljev za daljnovodne stebre, po tej etapi del pa bodo realizirali dela postavljanja daljnovodnih konstrukcij ter izvedbo elektromontažnih del.

To je projekt v okviru katerega so nam zaupana tudi dela montaže: faznih vodnikov in zaščitne vrvi, steklenih izolatorjev, obesne opreme in OPGW.

Dodatno je v našem delu pogodbe tudi dobava faznega vodnika in zaščitne vrvi za celotno traso, katere skupna dolžina je 59,3 kilometre, na kateri bo montiranih 174 daljnovodnih stebrov.

Posebej ponosni smo, ker v okviru projekta izvajamo tudi dela kontrole ukrepov za zaščito življenjskega okolja in ukrepov varnosti in zdravja pri delu na celotni trasi daljnovoda.

Z realizacijo projekta izgradnje 400 kV daljnovoda RTP Kragujevac 2 – RTP Kraljevo 3, bo prinesla novo zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo uporabnikom na ozemlju Srbije in istočasno povezala tržišče vzhodne in zahodne Evrope.

Investitor projekta je »Elektromontaža Srbije«, dela na tem projektu bi morala biti dokončana v začetku leta 2022.