Integriran informacijski sistem poslovanja

Spremljanju najsodobnejših trendov, vlaganjem v nove tehnologije in izobraževanju zaposlenih se lahko zahvalimo, da Skupina Elnos danes razpolaga z najboljšo programsko opremo in vrhunskimi strokovnjaki, ki so potrebni v sistemu modernega poslovanja.

Gre za poslovno informacijski sistem, ki omogoča spremljanje točnega in podrobnega poslovanja celotnega poslovanja podjetja, sli spremljanje posameznih poslovnih procesov ter pravočasno upravljanje in kontrolo vseh poslovnih procesov. Skupina Elnos ima v lasti moderen sistem, ki temelji na Microsoft project 2013 server platformi, s katerim upravljamo projekte.

Računalniški sistemi celotne skupine so povezani v eno celino, kar je omogočilo integracijo vseh navedenih sistemov in njihovo uporabnost na vseh naših lokacijah. Tak način zagotavlja hitrejši dostop do podatkov  in proces odločanja. Zbiranje, obdelava in hramba podatkov ter elektronska korespondenca se izvajajo po najvišjih standardih informacijske varnosti.