Inženiring

 • Elektrane

  Elektrarnam pogosto pravimo »motor gospodarstva«, zato je njihova izgradnja in modernizacija zelo pomembna. Skupina Elnos Group je dolga leta aktivna in uspešna na področju revitalizacije in modernizacije hidro in termo elektrarn, kot tudi na področju obnovljivih virov energije (OVE).

  o divizijireference

 • Razdelilne transformatorske postaje

  Razdelilne transformatorske postaje (RTP) so ključni elementi v prenosu in distribuciji električne energije in kot takšne ena od ključnih in najmočnejših členov v naši ponudbi. Bogate izkušnje in visoka strokovnost in predanost na tem področju inženiringa so skupino Elnos Group postavili na mesto enega glavnih partnerjev prenosnih in distribucijskih podjetij in zasebnega sektorja.

  o divizijireference

 • Daljnovodi

  V obdobju več kot enega desetletja je skupina Elnos Group zgradila in rekonstruirala na tisoče kilometrov daljnovodov na vseh napetostnih nivojih do 400 kV. Naši kupci so nacionalna elektro prenosna in regionalna distribucijska podjetja, kot tudi vodilni investitorji elektro energetskih proizvodnih objektov. O izjemni strokovnosti, rezultatih in možnostih inženiringa daljnovodov najbolje pričajo številni ključni projekti povečanja elektro prenosnih zmogljivosti.

  o divizijireference

 • Infrastruktura

  Z implementacijo kompleksnih projektov, ki prispevajo k dobrobiti družbe na zanesljiv učinkovit način inženiring infrastrukture ustvarja nove vrednosti za vsakodnevno življenje. Naša izkušena ekipa strokovnjakov za gradnjo, obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov za različne mreže ima za seboj izvrsten seznam referenc, ki ima po številu in raznolikosti projektov vodilno vlogo v skupini Elnos Group.

  o divizijireference