Kvaliteta poslovanja

Zagotavljanje visoke kakovosti poslovanja je zasnovano na izjemno visokem nivoju strokovne usposobljenosti zaposlenih, na kulturi dela in obnašanja, odgovornosti in nenehni kontroli, vlaganjem v razvoj in izboljšanju tehnične opremljenosti.

Moderen pristop k vodenju projektov

Skupina Elnos neguje moderen pristop k vodenju projektov. Naš cilj je, da na vseh trgih na katerih deluje podjetje gradimo položaj podjetja z izjemno visokim nivojem inženirskega znanja v katerega intenzivno vlagamo, položaj podjetja, ki ima zelo natančne procese vodenja projektov, kot tudi visoko strokovne načrte tehnologije in metodologije ter procese kontrole kakovosti in varnosti pri delu. Naš cilj je na osnovi vrhunske strokovnosti biti podjetje, ki svojim partnerjem zagotavlja najvišji nivo standardov.
Zato skupina Elnos vlaga velike napore da pri vodilnih zaposlenih, predvsem v inženiringu, razvija veščine upravljanja projektov. V podjetju uporabljamo moderne procese vodenja in OMS-ja, najnovejša programska orodja, kot so Microsoft Project in programi, ki so oblikovani posebej za našo dejavnost. Izvajamo številna izobraževanja na področju poslovanja v skladu s standardnimi mednarodnimi okviri (kot so FIDIC in podobni).