Moderna saobraćajna infrastruktura

infrastruktura_i

Skupina Elnos Group ustvarja nove vrednosti za vsakodnevno življenje, v katerem so pomembni segmenti učinkovite, varne in ekološko sprejemljive oblike prevoza. Del našega inženiringa je specializiran za gradnjo, obnovo rekonstrukcijo ter vzdrževanje elektroenergetskih sistemov v prometni infrastrukturi. Gre za širok nabor del s področja elektroenergetike, signalizacije in telekomunikacij, ki obsegajo: avtoceste, železnice, predore ter centre za nadzor upravljanja prometa. Najvišjo stopnjo zanesljivosti, varnosti in gospodarnosti omogočamo s sistemskim planiranjem.
Naš cilj je, da z aktivno udeležbo pri razvoju in modernizaciji železniškega in cestnega omrežja ustvarjamo pogoje za celostno in bolj učinkovito povezovanje evropske prometne mreže.

Krepitev železniške infrastrukture

Dotrajana železniška infrastruktura v regiji je že dolga leta pred velikim izzivom obširne rekonstrukcije in modernizacije. Pri tem dolgoročne delu je skupina Elnos Group ponudila in realizirala rešitve, ki so infrastrukturno mrežo dvignila na pomembno višji nivo. Sodelovali smo pri dveh pomembnih projektih modernizacije, ki spadata med najpomembnejše podvige v novejši zgodovini Železnic Republike Srbske in Železnic Srbije. Njuna realizacija omogoča bolj kakovostno in varno odvijanje železniškega prometa, oziroma izgradnjo novih zmogljivosti v smeri nove elektrificirane proge, projektirane za velike hitrosti.
Za potrebe Železnic Republike Srbske smo rekonstruirali ter modernizirali šest železniških postaj, na katerih smo izvedli naslednja dela: napajanje SV in TK sistema za distribucijsko omrežje in kontaktno mrežo, gretje kretnic ter NN razvod.
Sodelovali smo pri enem glavnih projektov rekonstrukcije in modernizacije odseka Gilje – Ćuprija – Paračin na progi Beograd – Niš, na kateri smo rekonstruirali in modernizirali kontaktno mrežo zgradili osvetlitev postaje Gilje in rekonstruirali naprave za sekcioniranje na postaji Ćuprija.

Modernizacija mestnih prometnic

Rastoč obseg prometa zahteva prilagajanje prometne infrastrukture, kot velike naloge in izzive s katerimi se soočajo številne svetovne metropole in mesta. Srbska metropola je takšen dolgoletni izziv, rekonstrukcijo trga Slavija spremenila v podvig. Ena najpomembnejših prometnih arterij Beograda je bila rekonstruirana v izjemno kratkem roku. Skupina Elnos Group je veliko prispevala k temu projektu. Z realizacijo objekta je Beograd pridobil boljšo tramvajsko pretočnost, urejene prometne pasove in usmerjene prometne tokove s poudarkom na večji varnosti in boljši usklajenosti v prometu. Nova prometna infrastruktura omogoča, podvojitev dnevnega števila vozil in pešcev, ki prehajajo ta trg.
V okviru projekta rekonstrukcije velikih beograjskih prometnic smo izvedli rekonstrukcijo tramvajske in trolejbusne kontaktne mreže na trgu Slavija Bulevarju oslobođenja ter ulicah Mije Kovačeviča in Rooseveltovi ulici, ki so bile prav tako del tega podviga. Velike rekonstrukcije takega trga na takšnem položaju se izvajajo vsakih 50 let. Zaradi tega je nova oprema, ki smo jo vgradili zadnji krik tehnike, nekatere rešitve pa so bile v Srbiji uporabljene prvič.
slavija

Avtoceste za novo dobo

Izgradnja avtoceste Banja Luka – Doboj je eden od največjih infrastrukturnih projektov v Republiki Srbski. Prometnica ima največji potencial za bodočo integracijo v Republiki Srbski, povezovanje Beograda, Banja Luke ter Sarajeva, pa tudi povezovanje avtoceste Gradiška – Banja Luka s panevropskim koridorjem 5C. Skupina Elnos Group že več let intenzivno sodeluje pri gradnji avtoceste Banja Luka – Doboj in se uspešno sooča s številnimi izzivi. Letos smo vstopili v finalno fazo gradnje moderne prometnice.
Na projektu smo izvedli širok spekter del: izdelavo projektne dokumentacije, demontažo 400 in 110 kV daljnovoda, elektro inštalacijska dela, prestavitve SN in NN omrežja, gradnjo SN in NN kablovodov, izvedbo TK kabelske signalizacije, SOS telefonov. Informacijskih portalov, izvedbo petih montažnih betonskih transformatorskih postaj in postavitev 500 stebrov javne razsvetljave. Da bi dosegli cilj, zagotavljanje pogojev najvišje stopnje varnosti prometa v normalnih in izrednih pogojih, smo zagotovili stabilno napajanje javne razsvetljave, cestne signalizacije, informacijskih portalov in SOS telefonov.
Pred nami je še izziv da zagotovimo pametno vodenje elektroenergetskega omrežja na avtocesti s pomočjo ti. N-1 sistema napajanja z dvema neodvisnima viroma električne energije.

autoput

Rešitev za maksimalno varnost v predorih

Še posebej važno vlogo ima varnost potovanja, ko potujemo skozi predore. Ti infrastrukturni objekti morajo zadovoljiti izredno visoke varnostne standarde, da bi se promet v njih odvijal varno. Na tem področju ima skupina Elnos Group ima veliko izkušenj, za katero ponujamo rešitve, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti. Predvsem so to sistemi elektroinštalacij in ventilacije, kot tudi nekateri sistemi, ki so pomembni faktorji varnosti v predoru: sistemi za odkrivanje požara, za detekcijo CO plina, sistemi spremenljive svetlobne prometne signalizacije ter prezračevalni sistem. Takšna dela smo uspešno izvedli v več deset predorih v Republiki Srbski, med katerimi izstopajo Slatinci, Stambolčič, Balkana, Nezuci, Sokolica in drugi.

tunel_stambolcic