Nov projekt skupine Elnos Group v Nemčiji

Novice | June 8, 2020

Hitro po prvem uspešno izvedenem projektu v Nemčiji, v okviru katerega smo bili vključeni v izgradnjo 380 kV daljnovoda Audorf – Flensburg , so ekipe skupine Elnos Group začele z realizacijo nove naloge v tej državi.

V mestu Hilden, v neposredni bližini Düsseldorfa, smo pričeli izvajati dela pri rekonstrukciji odsekov 380 kV daljnovoda St. Peter Nord in 220 kV daljnovoda Itterbach West.

Oprema na obeh daljnovodih je stara več kot štiri desetletja, naše ekipe pa izvajajo zamenjavo faznih vodnikov, izolatorjev in obesne opreme na daljnovodu St. Peter Nord, ter zamenjavo izolatorjev in obesne opreme na daljnovodu Itterbach West.

Projekti se izvajajo v urbanih področjih, dela v njih pa pomenijo uporabo vrste posebnih korakov na področju varnosti in zaščite pri delu. Zaradi še vedno aktualnih razmer, ki jih narekuje delo med pandemijo pa so ti ukrepi še strožji.

Območje izvajanja del je ograjeno, naše ekipe na terenu pa so dolžne spoštovati stroge pogoje vzdrževanja predpisane razdalje, opravljati dela brez združevanja delavcev na terenu in uporabljati druge ukrepe za zaščito prebivalstva in okolja.

Glede na sprejeto dinamiko je rok za dokončanje našega dela projekta konec julija letos. Investitor projekta je nemško podjetje Amprion, glavni izvajalec pa je podjetje EQOS Energie.