Odličnost

Stalnica h kateri težimo

Dolgoletna tradicija vzpostavljanja najvišjih standardov v elektroenergetiki in celotnem poslovanju je temelj poslovnega uspeha Skupine Elnos. Kvaliteta poslovanja ima pri nas največjo prioriteto, istočasno pa je to metodologija in način dela vsakega zaposlenega. Stalno smo usmerjeni v poslovno odličnost, zato nenehno izboljšujemo sistem kakovosti. Za doseganje teh ciljev so zelo pomembni mednarodni integrirani standardi vodenja: ISO 9001:2015; OHSAS 180001:2007, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 in ISO 50001: 2011. Prvo certifikacijo po mednarodnih standardih smo opravili leta 2003.