Odličnost

Stalnica h kateri težimo

Dolgoletna tradicija vzpostavljanja najvišjih standardov v elektroenergetiki in celotnem poslovanju je temelj poslovnega uspeha Skupine Elnos.

Kvaliteta poslovanja ima pri nas največjo prioriteto, istočasno pa je to metodologija in način dela vsakega zaposlenega. Stalno smo usmerjeni v poslovno odličnost, zato nenehno izboljšujemo sistem kakovosti.

Za doseganje teh ciljev so zelo pomembni mednarodni integrirani standardi vodenja: ISO 9001:2017, ISO  14001:2015,  ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011.

Prvo certifikacijo po mednarodnih standardih smo opravili leta 2003.