Osredotočeni na skupno nalogo – zagotavljanje pogojev varnosti in zdravja za vse

Novice | March 19, 2020

Prepričani smo, da ste tako kot mi v preteklem obdobju pazljivo spremljali razvoj pandemija koronavirusa (COVID-19), ki ogroža zdravje in življenje ljudi po vsem svetu. Aktualne okoliščine so nas postavile v položaj, ko se osredotočamo na skupno nalogo – predvsem zagotavljanje pogojev maksimalnega varovanja zdravja.
Pomena svoje odgovornosti, se kot mednarodni koncern za elektroenergetiko, popolnoma zavedamo. Mi, v skupini Elnos Group, smo uvedli vse potrebne ukrepe aktivnega preprečevanja širjenja virusa. Varnost naših zaposlenih, poslovnih partnerjev in celotne skupnosti je najpomembnejša naloga na seznamu vseh naših prioritet, ki v ospredje postavlja naše že od prej dobro znano korporativno prepričanje – varnost pred vsem.
Ob strogem upoštevanju medpodjetniških pravil v skupini Elnos Group in restriktivnih ukrepov držav v katerih poslujemo, se nadaljujejo vse dejavnosti družbe, vsi naši zaposleni pa se z osebnim zavzemanjem in ob spoštovanju delovnih pravil trudijo preprečiti širjenje virusa COVID-19.
Vložili smo maksimalne napore, da na nivoju skupine povečamo zavedanje o pomenu vzdrževanja vseh higienskih pogojev na najvišjem nivoju. Vsi zaposleni, ki čutijo simptome koronavirusa ali so bili v kontaktu z osebami v karanteni ter tisti, ki so kakorkoli zboleli morajo obvezno ostati doma in izvajati predpisane pogoje nege. Prav to je edini način, da naša življenja in poslovno okolje ohranimo varno.
Na nivoju skupine spremljamo vse informacije in usklajujemo delovne aktivnosti, da bi lahko poslovali in bi se bili pripravljeni pravilno odzvati na vse zahteve naših ekip in sektorjev v družbi pa tudi na potrebe lokalnih skupnosti v katerih živimo in delamo.
Eno je gotovo, če vsak od nas v tem trenutku odgovorno uresniči svoje prednostne obveznosti, lahko skupaj naredimo veliko, da preprečimo širjenje virusa in zaščitimo zdravje v našem okolju.
Prepričani smo, da bomo skupaj s potrpežljivim upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov iz novih razmer izšli močnejši.
Vaša skupina Elnos Group