Pet let v zelenem srcu Evrope

Za Slovenijo zeleno pomeni veliko več kot barva. Je način življenja. Država teži k sigurnim, močnim in sodobnim energetskim rešitvam, ki podpirajo moderen življenjski slog. Takole smo odigrali svojo vlogo v energetski zgodbi te države doslej.

Pravijo ji zeleno srce Evrope in pospešeno si utira pot k zeleni energetski transformaciji. Energetska zgodba Slovenije, države v kateri prebivalci skoraj religiozno spoštujejo naravo, je dinamično in razburljivo potovanje. Za zaposlene v družbi Elektro novi sistemi (ENS), naši slovenski članici, je biti del te avanture pomembna naloga, ki jo razumejo kot privilegij.

360 projektov v petih letih

Za zeleno energetsko prihodnost, ki si jo želi Slovenija, je potrebno uresničiti številne sodobne energetske sisteme in rešitve. Prav tu pa na energetsko sceno države v polnem sijaju vstopajo ekipe našega podjetja ENS.

Ko je pred petimi leti v skupini Elnos začelo delovati podjetje ENS, nihče ni mogel slutiti, da bodo njegove ekipe v tako kratkem času realizirale več kot 360 projektov. Hkrati se je več kot podvojilo število delavcev naše največje evropske članice.

V bogatem portfelju del ENS-ja izstopajo projekti rekonstrukcije in modernizacije daljnovodov, modernizacija in izgradnja razdelilnih transformatorskih postaj, izvedba projektov rekonstrukcije in vzdrževanja antenskih objektov za telekomunikacije ter projekti s področja industrijske infrastrukture.

Jedro ENS-jevih človeških virov sestavlja ekipa inženirjev in elektromonterjev z bogatimi izkušnjami in referencami. V svoji ekipi imajo tudi skupino izkušenih certificiranih monterjev za izvedbo 110 kV kablov, ki so pomemben del portfelja storitev podjetja za slovenski in evropski trg.

Ekipe ENS odlikujejo visoka motiviranost, strokovnost in resnična večopravilnost, skupaj z ostalimi ekipami Elnos Group pa so bili doslej del projektov na Islandiji, Norveškem, Nizozemskem, v Črni gori in Srbiji.

Prva visokonapetostna povezava med Slovenijo in Madžarsko

Slovenija je pomembno vozlišče evropskih energetskih poti, zaradi česar stremi k ustvarjanju močnejše in sodobnejše energetske infrastrukture, zato se na njenih tleh že leta odvija veliko število pomembnih in kapitalnih energetskih projektov.

Izgradnja prve visokonapetostne povezave med Slovenijo in Madžarsko, v javnosti znane kot Cirkovce-Pince, je eden najpomembnejših projektov v sodobni energetski zgodovini te države. V okviru tega projekta evropskega pomena so na trasi, dolgi 80,5 kilometra, zgradili daljnovod 2×400 kV Cirkovce–Pince in postavili 284 daljnovodnih stebrov.

storfinnforsen

Kot pomemben del armade izvajalcev, vključenih v ta podvig, so se ekipe ENS Slovenija potrdile kot ekipa brez konkurence. V okviru tega projekta so doslej opravili vrsto delikatnih in zahtevnih nalog.

Ekipe ENS so na lokaciji v Podravju uspešno izvedle zaupana dela v okviru rekonstrukcije in nadgradnje RTP 400/110 kV Cirkovce, izhodiščne in najpomembnejše točke tega projekta. Nato so ekipe v okviru istega podjetja realizirale rekonstrukcijo delov starih daljnovodov in bile aktiven del izgradnje novega 2×400 kV daljnovoda.

Energetsko vozlišče za prihodnost

RTP 400/220/110 kV Divača je eno ključnih vozlišč slovenskega elektroenergetskega omrežja. Ta status si je prislužila, ker oskrbuje z električno energijo širše območje dveh pokrajin te države, poleg tega pa je transformatorska postaja izjemnega pomena za izmenjavo energije z elektroenergetskima sistemoma Italije in Hrvaške.

storfinnforsen

Ekipe ENS so v sklopu rekonstrukcije in nadgradnje RTP Divača izvedle širok nabor elektroinštalacijskih del v vseh stikalnih poljih RTP.
Projekt je bil realiziran v času strogo določenih časovnih izklopov omrežja v 400 kV poljih in prav v tem obdobju so ekipe ENS potrdile zavidljiv nivo znanja in praktičnega pristopa k delu.
V okviru tega projekta so naše ekipe izvajale tudi dela, ki so del mednarodno pomembnega projekta pametnih omrežij SINCRO.GRID, ki je izjemnega pomena za bodočo učinkovitejšo izmenjavo električne energije med Slovenijo in Hrvaško.

Infrastrukturni projekti na Hrvaškem in Nizozemskem

Za to članico sta posebej pomembna tudi projekta energetske oskrbe dveh tovarn družbe Calcit v Gospiću na Hrvaškem in nizozemskem mestu Terneuzen. Delo v prvi tovarni je bil prvi samostojni projekt ekip ENS, delo v nizozemskem »Calcitu« pa največji podvig njegovih ekip izven Slovenije.

storfinnforsen

Ta projekt je hkrati eden prvih pomembnejših korakov našega podjetja na področju proizvodnje na trg EU, saj so bile vgrajene elektro omarice izdelane v elektro montažni delavnici v Banja Luki.

Demontaža daljnovodov s podporo helikopterja

Eden izmed delovnih trenutkov, ki ga bodo ekipe ENS zagotovo še dolgo pomnile, je spektakularna demontaža jeklene konstrukcije 20 kV daljnovoda Zidani Most.

storfinnforsen

Jeklene konstrukcije so bile na nedostopnem mestu, zato so dela opravili s pomočjo helikopterja. Z visoko usposobljenostjo ENS ekip in odlično usklajenostjo mehanizacije je bila ta naloga uspešno opravljena.

Ne na mojem dvorišču

Soočena s standardom sodobne kakovosti življenja, ki nosi moto »Ne na mojem dvorišču«, sodobna energetika teži k čim večji uporabi energetskih rešitev, ki se bolje vklapljajo v okolje. Pomembno nalogo, usklajeno s tem standardom, so ekipe ENS lani in letos opravile v majhnem srednjeveškem mestu Škofja Loka.

storfinnforsen

To je bil projekt, v okviru katerega so ekipe ENS izvedle dela na vključitvi nove RTP 110/20 kV Škofja Loka z visokonapetostnim GIS postrojem, ki sodi v kategorijo sodobnih naprav.

Izziv največje naloge Slovenije

Med projekte, ki se bodo na poseben način zapisali v železniško zgodovino Slovenije zagotovo sodi izgradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper.
Zaradi pospešenega razvoja koprskega pristanišča in potrebe po boljši povezavi z zaledjem se je začela gradnja novega odseka te proge, kjer bodo vlaki lahko vozili s hitrostjo 160 kilometrov na uro. Gre za enega najpomembnejših in najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji.

storfinnforsen

Trasa tega tira se na več mestih križa s 110 kV daljnovodi. Naloga ekip ENS je povezana prav s prestavitvijo 110 kV daljnovodov na križanjih z novim tirom železniške proge Divača-Koper.
Ekipe ENS bodo demontirale stare in postavile 11 novih daljnovodnih stebrov na štirih križanjih novega tira s 110 kV daljnovodom in na bodočem priključku ENP Črni Kal.