Prodaja

Vsi naši sektorji in poslovni servisi sestavljajo kompaktno celoto. Da bi lahko vsakemu partnerju zagotovili najboljšo tehnično in komercialno rešitev in najbolj kakovostno storitev je prodaja organizirana in sistematiziranima v sektorjih: sistemska prodaja, tenderska prodaja in prodaja blaga.

Sistemska prodaja je posebej pomemben člen našega poslovnega sistema, ki povezuje celoten portfelj inženiringa s trgom. Ta del prodaje se po sistemu »ključ v roke« ukvarja s tehnično najbolj zahtevnimi projekti, ne glede ali gre za javna naročila ali za zasebne investicije. Projektne rešitve in ponudbe gredo pogosto korak dlje od zahtev in prinašajo kupcem predloge za napredovanje projektov. Delo tenderske prodaje je usmerjeno pretežno na projekte javnih naročil, katerih predmet je dobava opreme za elektroenergetska podjetja. Dolgoletno profesionalno poslovanje na tem področju in številne reference ki jih imamo so privedli do danes visoke pozicije zanesljivega in cenjenega dobavitelja.

Del, ki se nanša na prodajo blaga, beleži fantastične rezultate in reference, ki so jo pripeljali na vodilno mesto v BiH. Posebej bi izpostavili, da imamo zelo razvito veleprodajno in maloprodajno mrežo ter eno najbolje založenih veleprodajnih skladišč z 8000 artikli vodilnih domačih in tujih dobaviteljev.