Proizvodnja Biosco CS kompaktnih transformatorskih postaj

Elnos Beograd je licenčni partner »Schneider Electric« za proizvodnjo Biosco CS transformatorskih postaj za regijo in dele Romunije in Bolgarije. Naša tovarna za proizvodnjo teh postaj, edina te vrste v regiji, je v Batjnici in je zgrajena v skladu s tehnološkimi standardi in specifiko »Schneider Electric«. Tovarna je začela z delom leta 2012, svečano pa jo je odprl ambasador Francije v Srbiji François-Xavier Deniau v sredini novembra leta 2013.

Začetek proizvodnje transformatorskih postaj Biosco CS 10(20)/0,4 kV moči 1000 kVA je rezultat prizadevanj skupine, da na področju proizvodnje ponudi trgu najsodobnejše celovite rešitve. Tako dvigujemo tehnični standard v družbi, kar pelje do bolj učinkovitega dela naših kupcev in povečanja njihove konkurenčnosti.

Predfabricirana distribucijska daljinsko vodena transformatorska postaja tipa Biosco SC je nastala kot rezultat vse večjih zahtev, ki jih distribucijskim podjetjem postavljajo končni uporabniki v skladu z razvojem in zanesljivostjo zagotavljanja potrebne kakovosti električne energije. Standardiziran, tipski testiran izdelek omogoča enostavno, optimalno in varno uporabo omrežja. Sistem vodenja omogoča kontinuirano napajanje, zadovoljen uporabnike in natančno spremljanje parametrov omrežja, oziroma stabilno omrežje in ravnotežje med potrošnjo in proizvodnjo.

Zaradi izjemnih karakteristik bodo te transformatorske postaje postale prevladujoča rešitev v naslednjem obdobju. Osnovne lastnosti so usklajene s standardi IEC 62271-202: varen operativni prostor, enostaven pristop do kabelskih vodov, zunanja manipulacija z opremo in enostavno umeščanje v življenjsko okolje. Postaje so varne za okolje, dejstvo da se široko uporabljajo v državah zahodne Evrope pa je dodatna potrditev njihove kakovosti.