Rekonstrukcija beogradske Slavije

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Beograd
  • Godina: 2017.
  • Investitor: Grad Beograd
  • Glavni ugovarač: Colas Rail
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:

Projektom rekonstrukcije Trga Slavija, jedne od najvećih i najprometnijih saobraćajnica Beograda, obavlja se sveobuhvatan posao modernizacije tramvajske i trolejbuske mreže s ciljem stvaranja uslova za efikasniji saobraćaj u glavnom gradu Srbije.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa u okviru ovog kapitalnog projekta obavlja poslove rekonstrukcije tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na Trgu Slavija i ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovoj.
Naši timovi rade demontažu dotrajale postojeće i montaže nove kontaktne mreže, što je posao kojim je projektno obuhvaćeno: 220 stubova, osam kilometara voznog voda, pet kilometara voda za pojačanje, te svi poslovi na ukrštanjima skretnica, rastavljača, sekcionih izolatora, konzola, poprečnica i ostalog.