Rekonstrukcija daljnovoda 20 kV Logatec-Žiri

  • Zemlja: Slovenija
  • Lokacija: regija srednje Slovenije
  • Godina: 2016.
  • Investitor: Elektro Ljubljana
  • Glavni ugovarač: C&G, Ljubljana
  • Status: Završeno

Pomen projekta:
Z rekonstrukcijo 20 kV daljnovoda Logatec – Žiri je zagotovljena kakovostna oskrba odjemalcev električne energije. Potreba po obnovi teg daljnovoda je posledica vremenskih ujm, ki so povzročile havarijo na njem.

Dela skupine Elnos Group:
V okviru rekonstrukcije 20 kV daljnovoda Logatec – Žiri je skupina Elnos Group izvedla montažo 72 dvosistemskih 110 kV stebrov. Ekipe skupine Elnos Group so med izvedbo projekta uspešno premagovale ovire, ki jih je postavljal strm in težko dostopen teren. Zanimivo je, da je na projektu montirano nekaj različnih tipov stebrov.