Projekt “Aqua” – konec misije vredne spomina

Novice | April 7, 2021

Ekipe skupine Elnos Group so uspešno zaključile dela pri gradnji treh novih transformatorskih postaj, ki bodo služile za elektroenergetsko napajanje treh novih podatkovnih centrov družbe Microsoft. Svetovno znani programski gigant bo letos v švedski regiji Gävleborg odprl tri najsodobnejša podatkovna središča v regiji, ki bodo za delovanje v celoti uporabljala obnovljive vire energije.

Vse od lanskega aprila do danes so naše ekipe, z vlaganje velikih naporov in znanja, uspešno realizirale vsa dela v okviru izgradnje treh novih 130 kV razdelilnih transformatorskih postaj Ersbo, Tuna in Öby, ki nosijo skupno ime »Aqua«.

Projekt Aqua je bil zanesljivo eden največjih izzivov za ekipe skupine Elnos Group v letu pandemije. Danes, ko so ekipe vstopile v njegovo zaključno fazo, lahko rečemo, da smo ponovno uspešno premaknili meje dosedanjega dela v tej državi.

Z realizacijo projekta Aqua smo dokazali sposobnost naših ekip, da istočasno, praktično vzporedno, lahko realizirajo celovita elektromontažna dela na treh zahtevnih 130 kV objetih.

Izvedba del se je začela med aprilskim izbruhom pandemije koronavirusa. Naši ljudje so takrat, navkljub skoraj popolni blokadi evropskih mej in letališč, s posebnim čarterskim letom odleteli na Švedsko, da bi najprej začeli z deli v RTP Ersbo (del ekipe je odšel s tovornjakom in nekaj terenskimi vozili). Junija so začeli izvajati dela v RTP Tuna, avgusta pa v RTP Öby.

Naloga naših ekip je bila izvedba celotnih elektromontažnih del, ki vključujejo montažo primarne in sekundarne opreme v stikališčih, izvedbo električnih inštalacij v kontrolnih stavbah ter izvedbo ozemljitev.

Vse tri transformatorske postaje obsegajo sedem transformatorskih in dve daljnovodni polji, naše ekipe pa so dela izvedle na vseh poljih.

Izvedba montaže primarne opreme je obsegala montažo jeklenih konstrukcij portala, podstavkov za VN aparate v stikališču, montažo VN aparatov, izvedbo primarnih povezav VN aparatov ter povezavo konstrukcij in VN aparatov na ozemljilno mrežo.

Montaža sekundarne opreme je obsegala montažo omara za zaščito in vodenje v kontrolni stavbi, montažo kabelskih kanalov, polaganje in vgradnjo krmilno signalnih kablov, povezovanje krmilno signalnih kablov v omarah zaščite in vodenja med kontrolno stavbo in omarami VN aparatov v stikališču.

Pomembno je izpostaviti, da so bile naše ekipe med ostalimi deli, prvič zadolžene tudi za izvedbo celovitih nizkonapetostnih inštalacij v kontrolnih stavbah transformatorskih postaj.

Investitor projekta je Vattenfall  Eldistribution AB, glavni izvajalec pa Linjemontage in Grästorp AB.