Rekonstruiramo 15 transformatorskih postaj v Črni Gori

Novice | July 3, 2020

Začetek poletja je našim ekipam prinesel intenzivno nadaljevanje del pri enem največjih energetskih projektov v Črni Gori – gradnji trans balkanskega elektroenergetskega koridorja na odseku skozi to državo.

V okviru tega kompleksnega podviga je skupini Elnos Group zaupana izvedba del pri rekonstrukciji 15 razdelilnih transformatorskih postaj širom Črne Gore. Naloge, ki so nam zaupane pa vključujejo: zamenjavo visoko napetostne opreme, rekonstrukcijo sistema relejne zaščite in vodenja, rekonstrukcijo sistema lastne rabe ter integracijo sistema SCADA.

Realizacija projekta prinaša s seboj niz izzivov, eden od njih je delo v natančno določenih fazah izklopov elektro distribucijskega omrežja, kar za naše ekipe v praksi pomeni izvedbo del v več razdelilnih transformatorskih postajah hkrati.

Ekipe skupine Elnos Group trenutno izvajajo dela v treh transformatorskih postajah 110/35 kV – RTP Herceg Novi, RTP Ulcinj in RTP Bar. Natančneje, dela potekajo v 110 kV stičiščih RTP Herceg Novi, v 110 kV in 35 kV transformatorskem polju T2 v RTP Ulcinj ter v 110 kV in 35 kV transformatorskem polju T1 v RTP Bar. V vseh navedenih poljih izvajamo rekonstrukcije sistema relejne zaščite in lastne rabe, zamenjavo energetskih in signalnih kablov ter zamenjavo omar lastne rabe.

Pomembno je poudariti, da se ta projekt izvaja ob upoštevanju najstrožjih varnostnih ukrepov, saj postaje med izvajanjem del obratujejo.

Rekonstrukcija 15 razdelilnih transformatorskih postaj v Črni gori je del druge faze projekta trans balkanskega koridorja v Črni gori. Glavne prednosti tega podprojekta so varnejše in zanesljivejše obratovanje naprav, oziroma zmanjšanje števila in čas trajanja nenačrtovanih izpadov električne energije. Poleg tega nova visokonapetostna oprema pomeni podaljšanje življenjske dobe glavnih elementov prenosnega omrežja, oziroma znižanje stroškov vzdrževanja.

Investitor projekta je črnogorski prenosni sistem – CGES, glavni izvajalec pa je konzorcij: Siemens Beograd, Siemens Podgorica, Elnos BL Beograd in Siemens AG Avstrija.

Projekt energetske prihodnosti regije

Ta projekt je del večje pobude Agende povezovanja – čez balkanskega koridorja, ki bo s 400 kV daljnovodi povezal Romunijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, medtem ko bodo prek  povezave HVDC MONITA te države v perspektivi od leta 2022 energetsko povezane z Italijo.