Revitalizaciji je sledil zgodovinski rekord HE Zvornik

Novice | March 10, 2020

S proizvodnjo 2,817 milijonov kWh v hidroelektrarni Zvornik je bil 8. marca zabeležen absolutni rekord v proizvodnji električne energije v 65 letni zgodovini delovanja te elektrarne.
Rekordna proizvodnja najstarejše hidroelektrarne na Drini je sledila potem ko je bila januarja dokončana še četrta, zadnja faza kapitalnega projekta revitalizacije HE Zvornik, katere del je bila skupina Elnos Group v preteklih petih letih.
Skupina Elnos je bila v tem podvigu na čelu številne domače operative. Naša dela so obsegala celovito rekonstrukcijo štirih agregatov in 110 kV transformatorske postaje, projektiranje in izvedbo elektro strojnih naprav, dobavo in zagon naprav za zaščito in vodenje ter dobavo in spuščanje v pogon sistema za vodenje elektrarne.
Z rekonstrukcijo HE Zvornik, se je moč vsakega od štirih obstoječih agregatov povečala za več kot 25% v primerjavi s prejšnjo močjo, kar praktično pomeni, da je hidroelektrarna pridobila še en dodatni peti agregat.
Posodobitev HE Zvornik je projekt, ki je zahteval vključitev vseh oddelkov v sektorju inženiringa skupine Elnos Group. To so ekipe za elektrarne, daljnovode in razdelilne transformatorske postaje, ekipi iz gradbenega sektorja ter projektnega biroja.
Revitalizacija HE Zvornik je del investicijskega ciklusa »Elektroprivrede Srbije«.