Sistemska prodaja

Sistemska prodaja je posebej pomemben člen našega poslovnega sistema, ki povezuje celoten portfelj inženiringa s trgom. Ta del prodaje se po sistemu »ključ v roke« ukvarja s tehnično najbolj zahtevnimi projekti, ne glede ali gre za javna naročila ali za zasebne investicije. Projektne rešitve in ponudbe gredo pogosto korak dlje od zahtev in prinašajo kupcem predloge za napredovanje projektov.