Skupina Elnos Group del velike naloge Švedske in Danske

Novice | April 24, 2020

Ekipe skupine Elnos Group so del enega od trenutno najpomembnejših projektov s področja elektroenergetike na Švedskem in Danskem. Gre za velik razvojni projekt vzdrževanja mednarodne energetske povezave med dvema državama, ki vodi preko kanala Öresund.

Ta velik projekt, izvedba katerega ni bila odložena niti zaradi pandemije COVID19, z ene strani zajema zamenjavo 400 kV visokonapetostnega podmorskega kabla, z druge strani pa rekonstrukcijo elektroenergetskih objektov na ozemlju obeh držav. Našim ekipam so zaupali izvedbo rekonstrukcijo dveh odsekov 400 kV daljnovodov FL 25 in FL 23 v bližini švedske luke Helsinborg.

Ob maksimalnem spoštovanju vseh predpisanih mer za varno delo v času pandemije pa tudi strogo določenih rokov, so naše ekipe do sedaj uspešno rekonstruirali vse štiri kilometre odseka daljnovoda FL 25.

Natančneje povedano, odstranili smo stare daljnovodne stebre in vodnike na strani razdelilne transformatorske postaje Kristinelund, nato pa postavili nove stebre, namestili nove vodnike, nov zaščitni vodnik in izvedli montažo OPGW.

Trenutno smo v fazi priprav na izklop daljnovoda FL 23, na katerem bomo izvedli enaka dela, kot na prejšnjem odseku. Naša dela na projektu so se začela marca in bi morala biti v celoti dokončana 1. junija. Investitor objekta je družba Svenska kraftnät, na projektu pa je trenutno angažiranih 27 delavcev.

Öresundska energetska povezava

 

Öresund je ena od najbolj prometnih plovnih poti na svetu, že desetletja pa je kabelska energetska povezava, ki ga prečka, zagotavljala visok nivo zanesljivosti preskrbe Švedske in Danske z električno energijo.

Podmorsko kabelsko povezavo sestavljata dva kabla, od katerih je bil prvi postavljen 1973, drugi pa 1985 leta. Zaradi dotrajanosti se v okviru letošnjega podviga menja eden, starejši kabel.