Strogi ukrepi varnosti in zdravja pri delu

Ena največjih vrednosti v skupini Elnos so zaposleni, ki so vitalna naložba podjetja. Posebno pozornost posvečamo razvoju motivacije in spodbujanju uspešnosti zaposlenih, njihovemu stalnemu strokovnemu izobraževanju s posebnim poudarkom na skrbi za zdravje in varnost pri delu.

Zelo je pomembno, da naši zaposleni delajo v najbolj varnih pogojih. Stalno promoviramo in kontroliramo ukrepe za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotovili dolgoročno korist za zaposlene. Poslujemo v skladu s sistemom vodenja zaščite zdravja in varnosti pri delu ISO
45001:2018.