Elektrane

Za sve izvore energije

Elektrane se često nazivaju ‘pokretačima privrede’, zato je njihova izgradnja modernizacija od izuzetne važnosti. Duži niz godina, Elnos Grupa je aktivna i uspješna u oblasti revitalizacije i modernizacije hidro i termo elektrana, kao i u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE ). Na ovim projektima sarađujemo sa vodećim svjetskim kompanijama, obezbjeđujući tako elektroprivredama i privatnim investitorima veći stepen efikasnosti, produženje životnog vijeka postrojenja i ekološki prihvatljiva rješenja.

U segmentu konvencionalnih objekata od velikog energetskog značaja, hidro i termo elektrana, specijalizovani smo za poslove izgradnje i modernizacije: turbinskih agregata,
rasklopnih postrojenja (projektovanje i izvođenje elektromašinskog dijela, isporuku i puštanje u rad), DCS sistema upravljanja i zaštitno-upravljačkih uređaja, sistema besprekidnog napajanja, sistema rashladnih i otpadnih voda, elektrofilterskih postrojenja itd. U dijelu OIE učestvujemo u izgradnji novih kapaciteta: mini-hidroelektrana, fotonaponskih elektrana, elektrana na biomasu i vjetro-elektrana.