Uniplom – plastična kodirano varnostna plomba

Uniplom se uporablja za plombiranje naprav, opreme in objektov, ker omogoča zanesljivo zaščito pred nepooblaščenim dostopom in zlorabo objekta, ki ga ščiti. Izdelek je bil zasnovan s ciljem zmanjševanja komercialnih izgub na področju distribucije električne energije. Cilj je bil dosežen že v prvih dveh letih proizvodnje in plasmaja Uniplom, ki je uporabnikom izdelka zagotovilo znatno povečanje pri kontroli distribucije in plačevanja električne energije.

Permanentno spremljanje standardov zaščite merilnih naprav in cilj, da bo Uniplom vrhunska zaščita le teh, so pripeljali do napredka prve generacije plomb in lansiranja dveh nadaljnjih generacij plomb Uniplom.

Zahvaljujoč varnostnim karakteristikam in prilagojenosti informacijski obdelavi je ta izdelek danes široko zastopan na regionalnem trgu in se uporablja na različnih področjih kot so elektrogospodarstvo, naftna industrija, distribucija plina, vodomeri in pri drugih uporabnikih.