V službi boljšega napajanja mesta Užice

Novice | January 28, 2020

Skupine Elnos Srbija so pričele z realizacijo velikega projekta gradnje razdelilne transformatorske postaje 110/35/10 kV Užice 2. Gre za elektroenergetski objekt, ki bo v prihodnje pomembna stopnja stabilnosti elektroenergetskega sistema na področju mesta Užice.
Napajanje tega mesta, ki je središče Zlatiborskega okraja, se trenutno izvaja po nekaj visoko obremenjenih napetostnih vodih ter po kV daljnovodu iz smeri Požege.
Z izgradnjo nove razdelilne transformatorske postaje Užice 2, bo v omrežje vključen 110 kV daljnovod iz smeri Sevojna, s čimer bo nastala pomembna zanka za zanesljivo dolgoročno napajanje mesta z električno energijo.
Ekipe skupine Elnos Group izvajajo ta pomemben projekt kot vodilni v konzorciju šestih družb, vključenih v realizacijo. Naše ekipe na terenu trenutno izvajajo obsežna gradbena dela.
Na splošno gledano je naše naloge v projektu izgradnje RTP Užice 2 vključujejo dela na pripravi tehnične dokumentacije, nabavi električne opreme, gradbena in elektroinštalacijska dela ter preizkušanje in zagon razdelilne transformatorske postaje.
Investitor projekta je ODS “Elektroprivreda Srbije” podružnica Užice, dinamika projekta pa predvideva zaključek del septembra prihodnje leto.