Z rekonstrukcijo do novega odseka železniškega Koridorja 10 skozi Srbijo

Novice | November 25, 2019

To jesen je v polnem teku rekonstrukcija odseka Jajinci – Mala Krsna, dela mednarodnega železniškega Koridorja 10 skozi Srbijo. Gre za projekt, ki je ena pomembnih prioritet za železniško mrežo Srbije, s katerim se bosta hitrost in varnost na tem delu železniškega koridorja 10 dvignili na nujno potreben nivo.
Naloge ekip skupine Elnos Group v okviru tega projekta so rekonstrukcije: kontaktne mreže, elektro napajalno postaje 110/25 kV, vseh naprav za sekcioniranje 25 kV mreže na tem odseku ter izgradnja novih jamborskih 25 kV transformatorskih postaj za napajanje naprav za signalizacijo.
Ekipe Elnosa bodo izvedle demontažo in montažo skoraj 70 km voznega voda, med tem ko bodo na 25 km obstoječe kontaktne mreže demontirale stare nosilne in zatezne komponente in jih zamenjale z novimi.
Zamenjali bomo kompletno elektro opremo v štirih postrojih za sekcioniranje in v elektro napajalni postaji, rekonstrukcija pa zajema tudi izgradnjo sedmih novih jamborskih transformatorskih postaj, ki napajajo naprave za signalizacijo in gretje kretnic.
Hitrost vlakov na oseminpetdeset kilometrskem odseku proge Jajinci – Mala Krsna bo po opravljeni rekonstrukciji povečana s 50 km na 120 km na uro.
Investitor projekta je Infrastruktura Železnic Srbije, glavni izvajalec pa družbi »Colas Rail« ter »Energoprojekt nizkogradnja«.
Po sprejetem terminskem planu bi moral biti celoten projekt dokončan naslednje leto v začetku jeseni.