Zaposleni pri gradnji avtoceste Štip – Kočani

Novice | April 7, 2021

Gradnja novega, strateško pomembnega odseka avtoceste A3 od Štipa do Kočanov v Severni Makedoniji je pred elektroenergetsko infrastrukturo te države postavila nove zahteve. Ta pomembna prometnica bo na dveh mestih križala obstoječi 110 kV daljnovodi, kar je povzročilo potrebo po njegovi premestitvi.  Naša makedonska članica je pomemben del tega projekta.

Naše makedonske ekipe na dveh lokacijah križanja 110 kV daljnovoda in bodoče avtoceste izvajajo demontažo dveh obstoječih daljnovodnih stebrov in montažo šestih novih zateznih daljnovodnih stebrov.

Poleg tega bodo naše ekipe v okviru zaupanih del skoraj v celoti samostojno izvedele tudi celotno gradbeno fazo del.

Realizacija teh del med ostalim vključuje tudi spoštovanje specifičnih predpisov s področja letalske regulative za daljnovode, ki križajo avtoceste.

Novi daljnovodni stebri bodo višji, naše ekipe pa bodo skladno z omenjeno zakonodajo prebarvale nove stebre, med posamezne stebre postavili označevalne krogle in montirale signalne svetilke, kar bo pomenilo popolno izpolnitev zahtev agencije za letalstvo.

Kljub pritiskom rokov, ki ne smejo ogroziti nadaljevanja gradnje novega odseka avtoceste in neugodnim vremenskim razmeram, za katere je značilna izmenjava snega, dežja in vetra, naša dela na terenu napredujejo v dobrem tempu.

Ena od oteževalnih okoliščin za našo terensko ekipo je tokrat porozno zemljišče. Ta regija je namreč znana po proizvodnji riža, zemlja je mehka in zelo vlažna, tako da so lokacije del težko dostopne.

Izgradnja novega odseka avtoceste A3 je zelo pomembna za vzhodni del države, ker bo vzpostavila boljšo in učinkovitejšo komunikacijo s Srbijo. Projekt se financira s sredstvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD).

Investitor projekta je Javno podjetje za državne ceste Makedonije. Projekt prestavitve daljnovodne trase bi, po predhodno sprejetem terminskem planu, moral biti dokončan do sredine letošnjega leta.