Živeti odgovorno

dop1

Napredek življenja skupnosti, podpora in odgovorno vlaganje v njeno lepšo prihodnost je korporativna opredelitev, ki jo skupina Elnos Group neguje že vrsto let. V sozvočju z družbo v kateri delamo, smo si prizadevali realizirati vrsto projektov in pobud, ki prispevajo k ustvarjanju najlepših družbenih vrednosti.
Postali smo sinonim za družbeno odgovorno podjetje visokega ranga. Zato smo bili večkratno nagrajeni javno, še pogosteje pa neformalno z nesebično podporo in hvaležnostjo tistih, ki smo jih podprli.

zgrada_beigrad

Živeti odgovorno

Skupina Elnos Group je zrasla v mednarodni koncern na področju elektroenergetike, ki širi svoje poslovanje z gradnjo trajnih vrednot, in primarnim spoštovanjem zaščite življenjskega okolja.
Poslujemo skladno s sistemom zaščite življenjskega okolja ISO 14001:2015 in v okviru dolgoročne strategije uspešnega razvoja poslovanja spodbujamo razvoj in sprejem okoljsko sprejemljivi tehnologij.
Za nas so največja vrednost naši zaposleni, ki so vitalna investicija družbe. Prav zato posvečamo posebno pozornost razvijanju njihove motivacije in uspešnosti, njihovemu nenehnemu strokovnemu izobraževanju s posebnim poudarkom na skrbi za zdravje in varnost pri delu. Biti odgovoren do kolegov, partnerjev, okolja in družbene skupnosti v kateri živimo in delamo je del naše misije, ki jo razumemo kot ključ uspešne korporativne prihodnosti.

Kreativna igra v dar

Vodeni z idejo, da sta otroški smeh in igra največja družbena vrednota, smo se potrudili, da krepko zavihamo rokave in poskrbimo, da staro igrišče v banjaluškem naselju Nova varoš dobi popolnoma novo podobo in funkcijo za moderno igranje po sodobnih merilih.
V sodelovanju s partnersko družbo Tenzo, smo na 450 kvadratnih metrov starega igrišča v Ravnogorski ulici, zgradili novo, kreativno, avtorsko igrišče. Njegova kapaciteta omogoča, da se na njemu hkrati igra 70 malčkov.

elnos_igraliste

Igrišče v Ravnogorski ulici je realizirano, kot projekt, ki predstavlja kombinacijo modernega, kreativnega oblikovanja, ki se popolno vkloplja v obstoječo zeleno površino.
Nova razigrana površina v Ravnogorski črpa duha iger prihodnosti in je hkrati delček otroškega cesarstva, ki se popolno vklaplja v bogato zelenje te lokacije.
Moderna igrala, ki so nekatera postavljena prvič v RS in BiH, so že na dan otvoritve igrišča sprožila navdušenje malčkov, kar je nam iz skupine Elnos Group najboljša potrditev, da se je naš trud povsem izplačal.

Prve prakse, prvi podvigi

Generacije banjaluških dijakov Šole v gospodarstvu in Elektrotehnične šole so v preteklih letih dobile priložnost za obisk prakse v elektro montažni delavnici Elnos Banja Luka.

praksa_emr
Učenci imajo tako priložnost, da povežejo svoje teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami v okviru vsakdanjega proizvodnega procesa. Naši izkušeni monterji se trudijo dijakom pomagati, da z vajo realizirajo čim boljšo prakso.
Naše delavnice in zaposleni so postali pomemben člen v procesu izobraževanja mladih generacij.
Za nas najboljša vzpodbuda, da jih podpiramo še naprej dejstvo, da so ti dijaki pozneje našli zaposlitev in postali dobri delavci.
Ne redko, smo bili zadovoljni z ambicijami in voljo s katero so dijaki med opravljanjem prakse vstopali v vsak nov projekt, tako da so nekateri od njih danes delavci naše družbe.
Skupina Elnos Group bo tudi v perspektivi, skladno z možnostmi, veljavnimi akti podjetja ter izobraževalnimi programi šol in fakultet, omogočila opravljanje strokovne prakse dijakom in študentom.

Kako postati vrhunski strokovnjak?

Smo družba, ki podpira širok nabor projektov in iniciativ univerzitetne skupnosti. Menimo, da je zelo pomembno, da damo študentom možnost, da svoja znanja pridobljena na fakulteti obogatijo na objektih, ki jih realizira naša družbe.

dolovo_studenti

Enega zadnjih organiziranih študentskih obiskov smo organizirali na gradbišču vetrnega parka Čibuk 1v zahodnem Banatu. Takrat je svoje vtise z nami delil profesor gradbene fakultete iz Beograda Nenad Fric.

“Zahvaljujoč družbeni odgovornosti družbe Elnos Group in entuziazmu velikega števila posameznikov, bo ena generacija študentov zaključila študij z izkušnjo več, glede na mnoge pred njimi. Prav ta izkušnja lahko v nekaterih primerih ustvari razliko, ki bo zadostovala za prvo zaposlitev”

Študijski obisk vetrnega parka Čibuk 1, je le eden v nizu obiskov, ki smo jih organizirali. Študentom Fakultete za elektrotehniko v Banja Luki je v lepem spominu ostala študijska ekskurzija, ki smo jo organizirali ob izgradnji 400 kV transformatorske postaje Stanari.

“Med tem obiskom je bilo omogočeno, da študentje vidijo manipuliranje z visokonapetostnimi aparati v 400 kV in 110 kV poljih, za kar prej niso imeli priložnosti, ker so transformatorske postaje pod napetostjo. Obisk transformatorske postaje je zelo koristen. Veselimo se nadaljevanju tega vidika sodelovanja”

Đorđe Lekić, asistent na Fakulteti za Elektrotehniko v Banja Luki

Rezultati in vtisi kot so ti, so za nas v skupini Elnos Group vzpodbuda za nadaljevanje strokovnih ekskurzij na največjih objektih.

Ko se trud izplača

Naporno delo mora biti nagrajeno. V skupini Elnos Group menimo, da je takšno razvrščanje stvari ključno za ustvarjanje še boljših rezultatov. Z dolgoletnim sodelovanjem s Fakulteto za elektrotehniko v Banja Luki, smo se potrudili to pokazati.
elektrijada

Že leta naša družba podpira odhod kar največjega števila študentov ETF Banja Luka na največja zabavna druženja študentov elektrotehnike iz jugovzhodne Evrope, priljubljene Elektrijade.
Gre za manifestacije, ki že skoraj šest desetletij združuje najboljše študente, ki tekmujejo s svojimi kolegi z drugih fakultet v znanju in športu.

“Že vrsto let negujemo uspešno sodelovanje z družbo Elnos. V čast nam je, da se takšna družba z veseljem odziva na prošnje za pomoč in sodelovanje v naših aktivnostih. Upamo, da se bo naša lepa tradicija partnerstva nadaljevala tudi v prihodnje”

Milorad Kecman, predsednik Zveze študentov Fakultete za elektrotehniko v Banja Luki

Skupina Elnos Group leto za letom nagrajuje študente ETF Banja Luka, ki dosežejo najboljše rezultate.

dodjela_nagrada_etf

V sodelovanju s to univerzitetno inštitucijo smo sodelovali tudi na prireditvah Open day, Energetski dnevi Banja Luka in podprli izdajanje strokovne literature profesorjev te fakultete.
Verjamemo, da bo v prihodnjih letih naš močna povezava še močnejša.

Kultura in šport so najboljše začimbe za lepo življenje

Biti družbeno odgovoren, pomeni podpirati inštitucije in organizacije, ki vlagajo napore, da se kakovost življenja skupnosti dvigne na čim višjo raven.
Za nas je to eden najpomembnejših razlogov, zakaj smo se v preteklih letih trudili podpreti čim več športnih organizacij in kulturnih inštitucij.

 

Jezik športa je eden najbolj univerzalnih načinov komuniciranja na planetu. Vsi, ki ga razumejo, vedo v kolikšni meri šport pripomore k ustvarjanju kulture boljših družbenih odnosov in ustvarjanju pozitivnega ravnotežja fizičnega in duhovnega v človeku.
V skupini Elnos Group se zavedamo vrednosti in pomena ukvarjanja s športom in poskušamo v največji možni meri podpreti športna društva na regionalnem in širšem nivoju.
V preteklih letih smo tako podprli delo banjaluškega nogometnega in rokometnega kluba »Borac«, nogometnega kluba »Rudar« iz Prijedora ter mnogo drugih klubov in šol športa v regiji.
Na tem področju smo naredili še korak na Islandijo, kjer smo podprli organizacijo nogometnega pokala te države.

teatar_fest

Tudi pri ohranjanju kulturne in duhovne dediščine se trudimo pustiti pomembno sled, tako da že leta podpiramo vrsto amaterskih in profesionalnih kulturnih manifestacij. Med projekti, ki smo jih podprli izpostavljamo organizacijo gledališkega festivala »Teater fest«, mednarodnega festivala poezije »Dječje carstvo«, podporo delovanju banjaluškega pevskega društva »Jedinstvo«, gradnjo mestnega gledališča »Jazavec« in mnoge druge.