75 GODINA TRADICIJE
– SNAGA ZA NOVE VIZIJE
JE U PROŠLOSTI

| 3 Juna, 2020

Tradicija ima suptilnu ulogu da nas danas poveže sa onim što je bilo juče. U njoj leži ogromna snaga iskustva i znanja za stvaranje novih vrijednosti za vrijeme koje tek dolazi.