DALEKOVODI ZA
BUDUĆNOST

| 21 Januara, 2016

Hiljade kilometara postavljenih i demontiranih dalekovoda, na svim naponskim nivoima do 400 kV, širom Evrope zajedno predstavljaju zavidan spektar referenci koje nose velike zasluge za to da Elnos Grupa postane evropski prepoznatljiva kompanija.