MODERNA
SAOBRAĆAJNA
INFRASTRUKTURA

| 7 Decembra, 2020

Mi stvaramo nove vrijednosti za efikasan i siguran saobraćaj. Elektrifikacijom željeznica, auto-puteva, tunela i ostalih javnih objekata, omogućujemo brže, pouzdanije i bezbjednije putovanje.