STOTINE NOVIH
ZELENIH MEGAVATA

| 7 Decembra, 2020

Potvrđujući svoju OIE ekspertizu, kako na domaćem tako i na evropskom terenu, postali smo sinonim za modernu kompaniju, najviših standarda koja uvijek gleda „korak ispred“.