Solarna elektrana na krovu ambasade UAE

Vijesti | 17 Jula, 2019

Ambasada Ujednjenih Arapskih Emirata je okončala investiciju izgradnje solarne elektrane na krovu svoje nove zgrade u Beogradu, a za glavnog ugovarača na ovom projektu je izabrala Elnos Srbija.
Kao jedan od inovatora i predvodnika u oblasti obnovljivih izvora energije, Elnos Srbija je realizovao projekat povezivanja, ispitivanja i puštanja u rad solarnih panela u okviru elektrane čija instalisana snaga iznosi 5 kW.
Preciznije govoreći, naše ekipe su izvršile poslove povezivanja panela solarnim kablom, montaže i povezivanje invertora, pametnog brojila i AC i DC razvoda sa pratećim kablovima, te ispitivanja i puštanja instalirane opreme u rad.
Zanimljivo je da je rad solarne elektrane, prevashodno zahvaljujući ugradnji „Fronius“ invertora i pametnog brojila, moguće svakodnevno pratiti putem web aplikacije.
Ova aplikacija, između ostalog nudi mogućnost da se u svakom momentu prati trenutna proizvodnja električne energije u okviru solarne elektrane, zatim uvid u količnu neemitovanog ugljen-dioksida ekivialentan broju posađenih stabala drveća, te praćenje finasijske uštede uštede i sl.

unnamed
Realizacijom ovog projekta ambasada UAE u Beogradu je napravila iskorak ka modernoj održivoj energetskoj budućnosti.