Stotine novih zelenih megavata

Uprkos velikim izazovima planeta je prethodnu godinu završila sa pozitivnim „zelenim“ energetskim bilansom. Točak tranzicije ka obnovljivim izvorima u svijetu se sve brže okreće, jer potreba za obnovljivom energijom rapidno raste. Ovakav trend nas svakodnevno stavlja pred sve veće energetske izazove.

zeleni_megavati_uvod

Mi u Elnosu pratimo zahtjeve energetski održive budućnosti i marljivo radimo na povećanju obnovljivih energetskih kapaciteta. Iz godine u godinu smo učestvovali u stvaranju stotina novih zelenih megavata i iskoračili ka energetskoj eri „mudrosti“. Potvrđujući svoju OIE ekspertizu, kako na domaćem tako i na evropskom terenu, postali smo sinonim za modernu kompaniju, najviših standarda koja uvijek gleda „korak ispred“.

PODVIG ISPOD VULKANSKOG TLA

U zemlji koja 100 odsto svojih energetskih potreba zadovoljava iz obnovljivih izvora – Islandu, bili smo dio jednog od najznačajnijih projekata novije energetske istorije ove zemlje – izgradnji hidroelektrane Búrfell 2.
Desetinama metara ispod slojeva vulkanskog tla, ispod islandske planine Búrfell, naši timovi su izvršili kompletne radove instalacije elektroenergetskih postrojenja neophodnih za priključenje nove hidroelektrane Búrfell 2 na mrežu.

HE-Burfell

Realizacija ovog poduhvata je donijela 270 zelenih MW elektroenergetskoj mreži ove zemlje, a naše ekipe angažovane na ovom projektu će ga sasvim sigurno pamtiti kao jedan od najvećih tehničkih i logističkih izazova ikada.

U KORAK SA VJETROM

Jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije u budućnosti je vjetar, a snažni vjetrovi banatskih ravnica prošle godine su stavljeni u službu 57 kolosalnih vjetroturbina najvećeg vjetroparka na Balkanu – Čibuk 1.

Vjetropark ima snagu od 158 megavata, a u perspektivi će obezbjeđivati energiju za 113.000 domaćinstava i može uspješno da odgovori na najviše investicione zahtjeve današnjice. Ovo je bio projekat u kojem smo, po standardima FIDIC Silver book-a, izgradili samo srce vjetroparka, 35/400 kV trafostanicu i 2×400 kV dalekovod u dužini od 11 kilometara.
Sasvim je sigurno da je za nas ovo bio poduhvat u okviru kojeg smo gradeći elektroenergetske elemente, koji su danas okosnica vjetroparka Čibuk 1, pomjerili granice našeg dosadašnjeg projekt menadžmenta.

U MISIJI STVARANJA NOVIH ZELENIH MW

Iako pripadaju „staroj školi“ proizvođača električne energije, hidroelektrane su element bez kojeg se ne može zamisliti elektroenergetska mreža obnovljive energije budućnosti. Do sada smo revitalizovali i modernizovali niz hidroelektrana u čitavoj regiji, a upravo je 2020. godina velikih završnica za dva velika poduhvata koji nose predznak istinskih bisera elektroenergetike. Sa radom je počela revitalizovana hidroelektrana Zvornik, a revitalizacija sedam mini-hidroelektrana Zapadne Srbije ulazi u sam finiš.

Hidroelektrana Zvornik je više od šest decenija star energetski titan na Drini koji na godišnjem nivou proizvede 96 megavata električne energije. Ovaj elektroenergetski objekat je ušao u veliki postupak revitalizacije prije pet godina i donosi mrežama Srbije nova 24 MW zelene energije.
Od početka revitalizacije naša kompanija je bila angažovana na sveobuhvatnim zadacima rehabilitacije četiri agregata hidroelektrane Zvornik i 110 kV transformatorske stanice, zatim projektovanju i izvođenju elektromašinskog dijela radova, isporuci i puštanju u rad zaštitno-upravljačkih uređaja, te isporuci i puštanju u rad upravljačkog sistema elektrane.

MHE-Pod-Gradom-Užice1

Revitalizacija sedam mini-hidroelektrana zapadne Srbije je uzbudljiva projektna priča o „resetovanju sata“ i  početku novog života elektroenergetskih pogona među kojima neki od njih spadaju u najstarije na planeti.
Elnos Grupa ovaj delikatan i zahtjevan poduhvat realizuje kao vodeći član konzorcijuma. Projekatom su obuhvaće mini-hidroelektrane: Pod Gradom, Turica, Moravica, Seljašnica, Radaljska banja, Kratovska reka i Raška.
Kompletna postrojenja mini-hidroelektrana će po okončanju postupka modernizacije biti automatizovana, daljinski upravljiva i moći će da rade bez posade.

POTVRDILI SMO IZVRSNOST

Izgradnja male hidroelektrane Bočac 2 na rijeci Vrbas je bila projekat koji je jedan od najljepših potvrda know-how Elnos Grupe. U okviru ovog projekta smo bili vođa konzorcijuma koji je predvodio kompletnu elektromašinsku i hidromehaničku fazu radova.

Ova mala hiroelektrana danas kotira kao jedna od najmodernijih hidroelektrana u regiji i godišnje proizvodi 41,6 GWh, što je električna energija za oko 12.800 domaćinstava. MHE Bočac 2 je moderan projekat koji ispunjava savremena tehnološka dostignuća i evropske i svjetske standarde.

PROJEKTI  EKOLOŠKOG I PAMETNOG GRIJANJA

Korištenje prirodnih izvora energije je svjetski trend, koji su kroz primjenu sistema ekološkog grijanja odabrali mnogi gradovi. Uvođenjem daljinskog grijanja na biomasu u red ovih gradova svrstale su se Banjaluka i Gradiška. Ove toplane će lokalnim zajednicama osigurati energetsku bezbjednost, samoodrživost i finansijsku sigurnost, a dio ovih projekata je i Elnos Grupa.
U izgradnji nove toplane na biomasu u Banjaluci, instalirane snage 49 MW, timovi Elnos Grupe izvršili su kompletne  građevinske i elektro radove.

Eko-toplane
Ovaj jedinstveni projekat inteligentnog grijanja COzagađenje životne sredine na području grada Banjaluka za 70.000 tona godišnje.
Toplana na biomasu u Gradišci je prvi značajniji energetski kapacitet daljinskog grijanja na bazi obnovljivog izvora energije, biomase, u RS i BiH. U okviru ovog projekta Elnos Grupa je bila glavni izvođač radova i jemac za dobro izvršenje posla.