Svečanost povodom završetka građevinskih radova na TS 400/110 kV Vranje 4

Vijesti | 11 Oktobra, 2013

8/10/2013 
Konzorcijum Siemens, Beograd – Elnos BL, Beograd završio je građevinske radove na
TS 400/110 kV Vranje 4 JP Elektromreža Srbije. Ovim povodom, 8. oktobra, organizovana je svečanost kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici izvođača radova.

“Izgradnjom i uvođenjem u pogon TS Vranje 4 i priključenjem na novoizgrađeni interkonektivni dalekovod TS Niš – TS Leskovac – granica Makedonije, postiže se dugoročno rešenje za sigurno i kvalitetno napajanje jugoistočne Srbije električnom energijom. Gradnja TS Vranje 4 predstavlja jedan od projekata najvišeg prioriteta. Osim pouzdanog napajanja električnom energijom, njegova izgradnja i puštanje u pogon, omogući će, između ostalog, daleko veći razvoj ovog regiona,” istakao je generalni diretkor JP EMS Nikola Petrović.

Kompletni građevinski radovi završeni su 1. septembra, a isporučeno je 95 odsto ugovorene opreme. Odnosno, Siemens, Beograd  je isporučio opremu, a Elnos BL je uradio glavni građevinski projekat, glavni elektro projekat i izvođački projekat i izveo kompletne građevinske radove na trafostanici.

Građevinski radovi na izgradnji TS Vranje 4 počeli su u septembru 2012. godine, a maksimalno se intenzivirali ove godine. U okviru pripremnih i građevinskih radova završeno je izmještanje 10 kV distributivnog voda, nivelacija terena, zatim,izgradnja spoljašnje i unutrašnje ograde, saobraćajnica, kablovske kanalizacije, uljnih jama i kanalizacije, temelja transformatora, temelja i nosača aparatai temelja sabirnica, kao i izgradnju uzemljenja i gromobranske zaštite, osvjetljenja trafostanice, komandno-pogonske zgrade i relejnih kućica.

 

Kompletan posao prati konsultant delegacije Evropske unije, konzorcijum španskih firmi NIPSA i EPTISA. Projekat je većim dijelom finansiran sredstvima Evropske unije, a Delegacija EU ga tretira kao najbolje i najkvalitetnije vođen projekat donacije EU u regionu.

 

Završetak kompletnih radova i puštanje u pogon TS Vranje 4 planirano je za avgust 2014. godine.