Infrastruktura

Stvaramo nove vrijednosti
Implementacijom kompleksnih projekata koji doprinose dobrobiti društva na siguran, efikasan i održiv način, inženjering za infrastrukturu stvara nove vrijednosti za svakodnevni život. Naš iskusni tim stručnjaka za izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i održavanje еlеktrоеnеrgеtskih (EE ) sistеma za različite mreže resursa, ima iza sebe izvrsnu referentnu listu, koja obuhvata: auto-putеve, žеljеznicе, tunele, telekomunikacije, oblast industrije i proizvodnje, elektro mreže i sl. Riječ je o širokom opsegu poslova iz oblasti elektroenergetike, od kojih izdvajamo izgradnju, rekonstrukciju i održavanje trafostanica i dalekovoda srednjeg napona, niskonaponske mreže, javne rasvjete, kao i kompletne elektroinstalacione radove za pomenute tehničke strukture i sisteme, te nadzor na centrima upravljanja saobraćajem.
Pored toga, ovaj dio inženjeringa specijalizovan je za poslove u oblasti industrije i instalacija, od projektovanja i integracije sistema automatizacije i procesnog upravljanja do izvođenja elektroinstalacija na objektima različitih namjena. Riječ je o kompleksnim i zahtjevnim projektima na koje primjenjujemo cjelovit pristup ‘po mjeri kupca’, od tehničko-konsultantske pomoći, izrade projekata i različitih tehničkih i komercijalnih rješenja, do izvođenja instalacija, puštanja u rad postrojenja i održavanja. Naša rješenja u oblasti industrije i tehnologije su fleksibilna, a obuhvataju: projektovanje i integraciju sistema u rafinerijama, industriji hrane, toplanama na bio i životinjsku masu, šećeranama i drugim industrijskim objektima. U oblasti elektroinstalacija zastupljeni su različiti tipovi objekata: rezidencijalni i poslovno-stambeni, veliki tržni centri, proizvodne i sportske hale, hoteli, banke, telekomunikacioni centri i sl.
Zahvaljujući profesionalnosti, visokom kvalitetu naših usluga i resursa, mi smo provjeren i poželjan izvođač radova javnim preduzećima, privatnim kompanijama i investitorima.