ENS Slovenija

ENS d.o.o. Ljubljana je najveća članica Elnos Grupe na području EU. Kompanija je osnovana u februaru 2017. godine, sa ciljem da slovenačkom i evropskom tržištu ponudi kvalitetnu uslugu na području izgradnje i rekonstrukcije električne mreže na svim naponskim nivoima.

Sa mnogo znanja, iskustva i pozitivne energije, ENS realizuje projekte iz oblasti visokonaponskih dalekovoda, trafostanica, kao i srednjenaponske mreže. Dio ENS-ovog tima čini grupa iskusnih sertifikovanih montera za radove na 110 kV kablovima, što je nova usluga u portfoliju koji Elnos Grupa osigurava svojim partnerima širom Evrope. ENS ove usluge nudi, prije svega, partnerima na slovenačkom tržištu.

ENS je za kratko vrijeme postao poželjan partner za izvođenje radova na elektroenergetskim projektima širom Slovenije i na području EU. Za ovaj uspjeh zaslužan je veoma kompaktan i iskusan tim sa bogatim iskustvom i referencama, koga čine električari, elektrotehničari i inženjeri. Visoka motivisanost i stručnost našeg tima iz Ljubljane potvrđuje se od prvog, pa sa svakim novim projektom. Na matičnom tržištu u Sloveniji ENS je već realizovao više desetina projekata, a sa ostalim radnicima Grupe učestvovali su u projektima na Islandu, Crnoj Gori i u Norveškoj. Od posebne nam je važnosti da su kvalitetom rada ENS-a zadovoljni naručioci,u šta ćemo (će se) ulagati maksimalne napore i ubuduće.

Na osnovu dosadašnjih rezultata, ENS u tekućoj 2018. godini planira nova ulaganja, prvenstveno u kadar i opremu koja će biti garancija za rast kvaliteta i konkurentnosti na slovenačkom tržištu.