ENS Slovenija

Elnos Grupa je u februaru 2017. godine postala bogatija za svoju najveću EU članicu – ENS Sloveniju. Od početka rada do danas ova kompanija je veoma uspješno izgradila zavidan poslovni portfolio čiju osnovu čini realizacija projekata modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje elektroenergetskih objekata do 400 kV, kako na slovenačkom tako i na evropskom tržištu.

Iz širokog spektra poslova koje ekipe ENS-a realizuju posebno se izdvajaju oblasti: rekonstrukcije i modernizacije dalekovoda, zatim modernizacije i izgradnje trafostanica do 400 kV po sistemu „ključ u ruke“, realizacije projekata rekonstrukcije i održavanja antenskih objekata za telekomunikacije, te projekata u oblasti industrijske infrastrukture.

Visoka motivisanost i stručnost našeg tima iz Ljubljane potvrđuje se od prvog, pa sa svakim novim projektom. Na matičnom tržištu u Sloveniji timovi ENS-a su u proteklih pet godina, koliko posluju kao dio Elnos Grupe, realizovala više od 350 manjih i većih projekata, dok su sa ostalim timovima Grupe bili dio projekata na: Islandu, Norveškoj, Holandiji i u Crnoj Gori.

Resursni centar naše slovenačke članice čini tim inženjera i elektromontera sa bogatim iskustvom i referencama. Dio ovog tima čini grupa iskusnih sertifikovanih montera za instalaciju 110 kV kablova, što je značajan dio našeg portfolija za slovenačko i evropsko tržište.

Na osnovu dosadašnjih rezultata, ENS i Elnos Grupa i u godinama koje predstoje planiraju nova ulaganja, prvenstveno u kadar, opremu i edukacije što će biti garancija kvaliteta i rasta u budućnosti.