Inženjering

 • Elektrane

  Elektrane se često nazivaju 'pokretačima privrede', zato je njihova izgradnja modernizacija od izuzetne važnosti. Duži niz godina, Elnos Grupa je aktivna i uspješna u oblasti revitalizacije i modernizacije hidro i termo elektrana, kao i u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

  o divizijireference

 • Trafostanice

  Trafostanice su ključni element za prenos i distribuciju električne energije i, kao takve, jedna od ključnih i najsnažnijih karika u našem portfoliju. Bogato iskustvo i visok nivo stručnosti i posvećenosti u ovoj oblasti inženjeringa pozicionirali su Elnos Grupu na mjesto jednog od glavnih partnera prenosnih i distributivnih energetskih kompanija i privatnih investitora.

  o divizijireference

 • Dalekovod

  U periodu dužem od jedne decenije, Elnos Grupa je izgradila i rekonstruisala na hiljade kilometara dalekovoda na svim naponskim nivoima do 400 kV. Naši kupci su nacionalne elektroprenosne i regionalne distributivne kompanije, kao i vodeći investitori energetskih proizvodnih kapaciteta. O izuzetnoj profesionalnosti, rezultatima i mogućnostima inženjeringa za dalekovode najbolje svjedoče mnogobrojni kapitalni projekti jačanja energetskog prenosnog kapaciteta.

  o divizijireference

 • Infrastruktura

  Implementacijom kompleksnih projekata koji doprinose dobrobiti društva na siguran, efikasan i održiv način, inženjering za infrastrukturu stvara nove vrijednosti za svakodnevni život. Naš iskusni tim stručnjaka za izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i održavanje еlеktrоеnеrgеtskih (EE ) sistеma za različite mreže resursa, ima iza sebe izvrsnu referentnu listu, koja je po broju i raznolikosti projekata na vodećoj poziciji u Elnos Grupi.

  o divizijireference