„Top energy“ priznanje za modernizaciju Toplane Gradiška

Vijesti | 30 Septembra, 2016

Uspjeh projekta Toplana na biomasu u Opštini Gradiška potvrđen je još jednom, ovoga puta godišnjim priznanjem „Top energy“. Ovo je prva toplana na biomasu u BiH, a modernizovana je realizacijom projekta privatno-javnog partnerstva sa Opštinom Gradiška, koji je pokrenula i koordinirala kompanija IEE Group Banjaluka, a Elnos BL je bio glavni izvođač radova.

Priznanje „Top energy“ dodijeljeno je našoj partnerskoj kompaniji IEE Group u Skupštini AP Vojvodine u utorak 27. septembra 2016. godine, na X Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama. Forum je ustanovio ovo priznanje za posebna dostignuća u oblasti energetike, imajući u vidu potrebu da se vrhunski i afirmativni projekti u energetici posebno istaknu, kao i da se novi iskoraci u primjeni čistih tehnologija predstave najširoj javnosti.

Toplana na biomasu u Gradišci je prvi značajniji energetski kapacitet daljinskog grijanja na bazi obnovljivog izvora energije u RS i BiH, koji je primjer da je i na ovim prostorima moguće imati kompaniju koja se bavi toplifikacijom, a koja može ekonomski pozitivno poslovati.

Ovim projektom napravljen je epohalan iskorak, ne samo u kontekstu daljinskog grijanja, već i  u aspektu ekološke standardizacije u skladu sa direktivama EU. Benefite od projekta imaju građani, koji su dobili kvalitenije i povoljnije grijanje i smanjenu emisiju štetnih gasova, kao i opština koja se oslobodila subvencija prema ‘Toplani’ i ogromnih godišnjih gubitaka.