Moderna saobraćajna infrastruktura

Elnos Grupa stvara nove vrijednosti za svakodnevni život, čiji su važan segment efikasni, sigurni i ekološki prihvatljivi oblici prevoza. Dio našeg inženjeringa specijalizovan je za izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i održavanje еlеktrоеnеrgеtskih sistеma u saobraćajnoj infrastrukturi.

infrastruktura_i

Riječ je o širokom opsegu poslova iz oblasti elektronergetike, signalizacije i telekomunikacija koji obuhvataju: auto-putеve, žеljеznicе, tunele i  centre za nadzor upravljanja saobraćajem. Sistemskim planiranjem omogućujemo najviši stepen pouzdanosti, sigurnosti i ekonomičnosti.
Cilj nam je da kroz aktivno učešće u razvoju i modernizaciji željezničke i drumske mreže stvaramo uslove za  sveobuhvatnije i efikasnije povezivanje evropske saobraćajne mreže.

Jačanje željezničke infrastrukture

Dotrajala infrastruktura željeznica u regionu je dugi niz godina pred velikim izazovom, obimnim poslom rekonstrukcije i modernizacije. U ovom dugoročnom poslu, Elnos Grupa je ponudila i realizovala rješenja koja su infrastrukturnu mrežu podigla na značajno viši nivo.  Učestvovali smo u dva kapitalna projekta modernizacije, koji  spadaju u red najznačajnijih poduhvata u novijoj istoriji  Željeznica Republike Srpske i Železnica Srbije. Njihovom realizacijom,  omogućeno je kvalitetnije i bezbjednije odvijanje željezničkog saobraćaja, odnosno, izgrađeni su novi kapaciteti u vidu nove, elektrifikovane pruge velikih projektovanih brzina.
Za potrebe Željeznica RS rekonstruisali smo i modernizovali šest željezničkih stanica, na kojima  smo obavili radove: napajanja SS i TK sistema sa distributivne mreže, napajanja SS i TS sistema sa kontaktne mreže, grijanja skretnica i NN razvod.
Učestvovali smo u jednom od kapitalnih projekata rekonstrukcije i modernizacije dionice Gilje–Ćuprija–Paraćin, na pruzi Beograd–Niš,  na kojoj smo rekonstruisali i modernizovali kontaktnu mrežu, izgradili osvjetljenja stajališta Gilje i rekonstruisali postrojenja za sekcionisanje stanice Ćuprija.

Modernizacija gradskih saobraćajnica

Rastući obim saobraćaja nametnuo je prilagođavanje saobraćajne infrastrukture kao veliki zadatak i izazov sa kojim se suočavaju mnoge svjetske metropole i gradovi.  Srpska metropola je takav dugogodišnji izazov, rekonstrukciju Trg Slavija, pretvorila u poduhvat.  Jedna od najvećih saobraćajnih žila kucavica Beograda  rekonstruisana je u izuzetno kratkom roku, a veliki doprinos u tom projektu dala je  Elnos Grupa. Realizacijom ovog projekta Beograd je dobio bolju tramvajsku protočnost, uređene saobraćajne trake i kanalisane tokove, sa akcentom na većoj bezbjednosti i boljoj koordinaciji u saobraćaju. Nova saobraćajna infrastruktura omogućuje da sada ovim skverom dnevno prođe dvostruko više vozila i pješaka.
U okviru projekta rekonstrukcije velikih saobraćajnica Beograda uradili smo rekonstrukciju tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na Trgu Slavija, zatim na beogradskom Bulevaru oslobođenja, te ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovoj, koje su takođe dio ovog poduhvata.
Kapitalne rekonstrukcije ovakvog trga, na ovakvom položaju se rade jednom u 50 godina. Zbog toga je nova oprema koju smo ugradili  posljednja riječ tehnike, od kojih su neka rješenja prvi put primijenjena u Srbiji.

slavija

Auto-put za novo doba

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj je izgradnja auto-puta Banjaluka–Doboj. Ova saobraćajnica posjeduje najveći potencijal za dalju integraciju unutar Republike Srpske, povezivanje Beograda, Banjaluke i Sarajeva, kao i povezivanje auto-puta Gradiška–Banjaluka sa panevropskim koridorom 5C. Elnos Grupa već pet godina intenzivno učestvuje u izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, odgovarajući uspješno brojnim izazovima. Ove godine smo ušli u finalnu fazu izgradnje ove moderne saobraćajnice.
Na ovom projektu smo uradili širok spektar poslova: izradu projektne dokumentacije, demontažu dalekovoda 400 i 110 kV, elektroinstalaterske radove,  izmještanje SN i NN mreže, ugradnju SN i NN kablovskih vodova, postavljanje TK kablovske signalizacije, SOS telefona, IPT portala, izgradnju pet MBTS trafostanica i instaliranje oko 500 rasvjetnih stubova. Sa ciljem stvaranja uslova maksimalne bezbjednosti saobraćaja u regularnim i vanrednim uslovima obezbijedili smo stabilno napajanje javne rasvjete, putne signalizacije, IKT portala i SOS telefona.
Novi izazov pred nama je obezbjeđenje pametnog upravljanja elektroenergetskom mrežom na auto-putu, koji ćemo realizovati pomoću tzv. N-1 sistema napajanja sa dva nezavisna izvora električne energije.

autoput

Rješenja za maksimalnu sigurnost u tunelima

Bezbjednost tokom putovanja ima posebno važnu ulogu kada putujemo kroz tunele. Ovi infrastrukturni objekti moraju zadovoljiti izuzetno visoke sigurnosne standarde, kako bi se saobraćaj u njima bezbijedno odvijao. Elnos Grupa ima veliko iskustvo u ovoj oblasti za koju nudimo rješenja koja obezbjeđuju maksimalnu sigurnost i pouzdanost. To su prije svega sistemi elektroinstalacija i ventilacije, kao i nekolicina sistema koji čine značajne faktore bezbjednosti u tunelu: sistemi detekcije požara, sistemi detekcije CO gasa, izmjenjive svjetlosne saobraćajne signalizacije i ventilacioni sistemi.  Ove poslove smo uspješno obavili u desetinama tunela u Republici Srpskoj, među kojima se izdvajaju: Slatnici, Stambolčić, Balkana, Nezuci, Sokolica i drugi.

tunel_stambolcic