U službi kreiranja saobraćajnica novog doba

Slajder | 15 Maja, 2010

Izgraditi uvijek kvalitetniju, bezbjedniju i bržu saobraćajnicu jedan je od najizazovnijih zadataka modernog doba. Ova važna misija inženjeringa budućnosti orijentisana je ka jednom cilju – stvaranju saobraćajne infrastrukture spremne da se suoči sa sve bržom dinamikom rasta potreba saobraćaja budućnosti.

Dio našeg inženjeringa specijalizovan je upravo za izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i održavanje еlеktrоеnеrgеtskih sistеma u saobraćajnoj infrastrukturi.

Za-otvaranje-slajdera-1

NOVI OBRISI KORIDORA 10 KROZ SRBIJU
Nastanak jedne od najvažnijih željezničkih saobraćajnica jugoistočne Evrope koja će, prolazeći kroz sedam država,  u konačnici povezati Salzburg i Solun je infrastrukturni projekat decenije.
Jedna od malih, ali značajnih, karika Koridora 10 kroz Srbiji je dionica Jajinci-Mala Krsna, a naši timovi su angažovani na zadatku njene rekonstrukcije.
Jajinici1

Ovo je projekat u okviru kojeg izvodimo radove rekonstrukcije: kontaktne mreže, elektrovučne podstanice 110/25 kV, svih postrojenja za sekcionisanje 25 kV, te gradimo nove stubne trafostanice za napajanje uređaja za signalizaciju.

Realizacijom projekta rekonstrukcije brzina vozova između Jajinaca i Male Krsne biće podignuta na projektovani nivo do 120 kilometara na sat.

Naše ekipe su i ranije bile angažovane na zadacima izgradnje Koridora 10. Do sada smo bili i dio  kapitalnog projekta rekonstrukcije i modernizacije dionice Gilje–Ćuprija–Paraćin,  na pruzi Beograd–Niš,  na kojoj smo rekonstruisali i modernizovali kontaktnu mrežu, izgradili osvjetljenja stajališta Gilje i rekonstruisali postrojenja za sekcionisanje stanice Ćuprija.


 

SRPSKA PRESTONICA PRED IZAZOVOM

Rekonstrukcija ključnih saobraćajnica na potezu od Vukovog spomenika do Kalemegdana je za Beograd zadatak čija će realizacija donijeti stvaranje uslova modernijeg, boljeg i efikasnijeg saobraćaja.

zeleni-bulevar-1

Projektom su obuhvaćene neke od najprometnijih gradskih saobraćajnica, odnosno ulice Kraljice Marije i 27. marta, te bulevari Džordža Vašingtona i Cara Dušana.

Naše ekipe svakodnevno revnosno rade na povjerenom nam zadatku, odnosno na izvođenju radova na kompletnoj rekonstrukciji tramvajske kontaktne mreže u dužini od šest kilometara.

Po završetku rekonstrukcije, ulice obuhvaćene projektom će nositi zajednički naziv “Zeleni bulevar”, koji bi prema najavama projektanata, trebao biti jedan od najljepših u prestonici Srbije.

 

REKONSTRUKCIJA BEOGRADSKE SLAVIJE

Elnos Grupa je bila dio kapitalne rekonstrukcije beogradskog Trga Slavija, jednog od najpoznatijih simbola glavnog grada Srbije. Bio je ovo poduhvat kakav se radi jednom u pola vijeka, a zahvaljujući njegovoj uspješnoj i rekordno brzoj realizaciji, metropola je dobila saobraćajnicu kojom sada, u odnosu na raniji period, može da prođe dvostruko više vozila i pješaka.

Naši timovi su u okviru ovog projekta realizovali rekonstrukciju tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže na Trgu Slavija, zatim na beogradskom Bulevaru oslobođenja, te ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovoj.

Nova oprema koju smo ugradili je posljednja riječ tehnike, među kojima su neka od rješenja primijenjena prvi put u Srbiji.

 

MODERNIZACIJA ŽELJEZNICA RS

Timovi Elnos Grupe su bili dio kapitalnog projekta modernizacije koji spada u red najznačajnijih poduhvata u novijoj istoriji  mreže željeznica Republike Srpske.  Finalizacija ovog projekta je donijela veliko poboljšanje na polju sigurnosti i kvaliteta željezničkog saobraćaja.

zeljeznice rs

Ovo je poduhvat u okviru kojeg smo rekonstruisali i modernizovali šest željezničkih stanica, na kojima smo izveli radove: napajanja SS i TK sistema sa distributivne mreže, napajanja SS i TS sistema sa kontaktne mreže, grijanja skretnica i NN razvod.

U okviru ovog projekta visoke odgovornosti povjereni su nam i poslovi: izrade projektno-tehničke dokumentacije, isporuke materijala i opreme, zatim montažu i puštanje u rad sistema.