Uspješno završen kompleksan logistički poduhvat

Vijesti | 17 Januara, 2017

Ne događa se često da procedura transporta, istovara i skladištenja opreme u svoj logistički lanac poveže tako veliki broj operacija i izvršilaca, kao što je to slučaj kod isporuke kapitalne opreme za izgradnju MHE Bočac 2. Riječ je o jedinstvenom logističkom poduhvatu u okviru koga je teret na čak sedam vozila kategorisan kao specijalni, jer su njegove dimenzije  prelazile širinu  od 4,6 m, visinu od 4,5 m, a težina tereta je bila veća od 50 t. Sedmodnevni transport ove opreme iz Francuske i Španije uspješno je završen krajem prošle godine, a prethodile su mu višemjesečne pripreme.

Prije svega, isporuci su prethodili uspješno obavljeni fabrički prijemi opreme, zatim proces kompletiranja dokumentacije kontrole kvaliteta i dokumentacije izvedenog stanja. Čak je i završna faza pripreme opreme pred isporuku, njeno pakovanje, bila veoma zahtjevna, što najbolje ilustruje podatak o težini ambalaže koja je bila blizu 20 tona.

Paralelno sa pripremama hidromašinske i elektromehaničke opreme u fabrikama, odvijao se čitav niz logističkih operacija i procedura vezanih za njen transport, istovar i skladištenje. Prije nego što je konvoj vozila sa standardnim i specijalnim teretom krenuo ka krajnjem odredištu – HE Bočac, završeni su vrlo zahtjevni procesi snimanja pristupnih puteva, konsultacija sa transportnim kompanijama za prevoz specijalnih tereta i slično.

Kao što je prethodno rečeno, transport opreme trajao je sedam dana, a pred samim ciljem pred nama je bio jedan od najvećih izazova. Naime, sva vozila su do Hidroelektrane Bočac morala proći kroz vijugavi i opasni kanjon Vrbasa. Tuneli u kanjonu su dosta uski, pa je pred vozačima kamiona koji su prevozili specijalni teret bio veoma rizičan i težak zadatak da teret prevezu kroz tunele koji su samo malo širi od tereta koji voze. I ova prepreka uspješno je savladana.

Istovar i skladištenje ove opreme, takođe su predstavljali svojevrsni poduhvat. Za istovar je angažovana specijalna kranska dizalica, a bilo je neophodno izvršiti praćenje specifičnih fabričkih instrukcija za manipulaciju opremom, detaljno planiranje skladištenja ove gabaritne opreme, te čak i izgradnja jednog novog objekta samo za potrebe skladištenja dijela opreme do trenutka ugradnje.

Dopremanjem opreme i realizacijom svih pomenutih procedura, okončana je isporuka kapitalne hidromašinske i elektromehaničke opreme za MHE Bočac 2. Upravo je kompleksnost ovog logističkog poduhvata još jedna potvrda da je izgradnja ove hidroelektrane jedan od najzahtjevnijih i najatraktivnijih projekata u kojima učestvuje Elnos Grupa. Naš novi izazov na tom projektu je počeo, a radi se o detaljnoj tehničkoj priprema montaže koja će uslijediti nakon provjere i prijema građevinskih radova na objektu.

O maloj hidroelektrani Bočac 2

Mala hidroelektrana Bočac 2 gradi se na kompenzacionom bazenu Hidroelektrane Bočac, na kome je proširena postojeća brana. Instalirana snaga MHE Bočac 2 iznosiće 10 MVA. Ovaj objekat će imati najmodernija specifična tehnička rješenja, a njegova posebna tehnička specifičnost biće izvedba turbinskog agregata koji će u potpunosti biti potopljen u vodi.