Vjetropark Kirvača pušten u rad

Novosti | 16 Maja, 2024

Prvi vjetropark u Istočnoj Srbiji pušten je u rad. Vjetropark Krivača (103 MW) će godišnje proizvoditi 310 GWh što je dovoljno za snabdijevanje 75.000 domaćinstava.

Dvije godine smo bili ponosna karika ovog projekta. Naši timovi su bili zaduženi za izradu niza elektroenergetskih objekata zahvaljujući kojima je vjetropark priključen na 110 kV elektroenergetsku mrežu.

Preciznije govoreći ekipe Elnos Grupe su bile angažovane su kao glavni ugovarač koji gradi Balance of Plant – BoP, odnosno putnu infrastrukturu u prvoj fazi projekta, i Connection Works – CW, odnosno priključke ovog vjetroparka na prenosnu mrežu u prvoj i drugoj fazi projekta. To podrazumijevalo izgradnju 13 kilometara internih puteva, objekta transformacije 33/110 kV vjetroelektrane Krivača, 110 kV priključno-razvodnog postrojenja (PRP Krivača), proširenje dvije postojeće 110/35 kV trafostanice Veliko Gradište i Neresnica, izgradnju dva 110 kV dalekovoda, kao i polaganje 10 kV kabla za napajanje postrojenja sopstvene potrošnje (PRP-a).

Sa zadovoljstvom ističemo da je na vrhuncu projekta radilo 100 naših radnika iz Srbije, BiH, Crne Gore i S. Makedonije.

Vjetropark Krivača je prva vjetroelektrana u Srbiji koja je izgrađena južno od Save i Dunava. Udaljena je svega šest kilometara od Đerdapske klisure i rumunske granice, a prostire se na 242 hektara brdovitog Braničevskog okruga. U vjetroparku su izgrađene 22 vjetroturbine nominalne snage 4,8 MW.