Značajno povećan kapacitet trafostanice Trebinje

Vijesti | 2 Marta, 2016

Trafostanica 400/220/110/35/10 kV Trebinje od sutra će raditi sa 30 odsto većim kapacitetom napajanja konzuma sa 220 kV sabirnica. Nakon osam mjeseci intenzivnih radova konzorcijum “Elektroenergetika BL“, čiji je lider Elnos Grupa, završio je projekat kompletnog opremanja 220 i 110 kV transformatorskog polja TR3 220/110 kV. Ovim je omogućeno puštanje u pogon transformatora TR3 110/220 kV, snage 150 MVA. Realizacijom projekta značajno su povećani prenosni kapacitet i pouzdanost rada sistema trafostanice.

Trafostanica 400/220/110/35/10 kV Trebinje jedna je od najvećih u bivšoj Jugoslaviji, a povećanje njenog kapaciteta bio je izuzetno kompleksan zadatak. Našem konzorcijumu povjereni su poslovi projektovanja, zatim nabavke i ugradnje ormara zaštite i upravljanja i ostale nedostajuće opreme, kao i izvođenje potrebnih građevinskih i elektromontažnih radova. U sklopu ovog projekta, Elnos Grupa je montirala i povezala VN opremu, pomoćnu opreme, ormare zaštite i upravljanja i integrisala ih u postojeći sistem staničnog upravljanja i nadzora u punoj funkcionalnosti, uključujući istovremenu komunikaciju sa oba SCADA servera. Izvršili smo sva parametrisanja potrebna za integraciju zaštitnih i upravljačkih uređaja u cilju integracije u postojeću LONWork mrežu za komunikaciju između polja i prema SCADA serverima, te testiranje funkcionalnosti SCADA sistema za novi transformator. Ormari zaštite i upravljana projektovani su i sklopljeni u našoj elektromehaničkoj radionici.

Da podsjetimo, u periodu 2007-2008. godine Elnos BL je izvršio obimnu rekonstrukciju ove trafostanice. Tada je rekonstruisan dio primarne opreme, u potpunosti je zamijenjena sekundarna oprema sa, u to vrijeme aktuelnim, mikroprocesorskim zaštitno – upravljačkim uređajima, čime je omogućeno centralizovano daljinsko upravljanje i nadzor trafostanice preko staničnog računara.