Design and construction works in HPP Zvornik

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Zvornik, BiH
  • Godina: 2014./2015.
  • Investitor: Elektroprivreda Srbije
  • Glavni ugovarač: Voith Hydro

Replacement of HV equipment in 110 kV transmission line bays