Hidroelektrana Bočac

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: HE Bočac, Mrkonjić Grad
  • Godina: 2012.
  • Investitor: Elektroprivreda Republike Srpske
  • Partner: Esotech, Velenje
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Rekonstrukcijom sistema rashladne vode obezbijeđena je veća pouzdanost i modernizacija hidroelektrane, a njen vijek trajanja produžen 30 do 40 godina. Stari sistem je bio u funkciji od početka rada hidroelektrane, 1981. godine.

Radovi Elnos Grupe

Za vrijeme remonta Hidroelektrane Bočac naš tim je rekonstruisao njen sistem rashladne vode.

Elnos BL je osim puštanja u rad novog sistema rashladne vode, imao zadatak da isti uklopi u postojeći sistem upravljanja na HE Bočac. Kako je i bilo planirano, novi sistem dobija naloge od postojećeg sistema i vraća mu in­formacije o stanju novog sistema ras­hladne vode.

Rashladni sistem HE Bočac podjeljen je na pojedinačne komponente i sastoji se od pripreme rashladne vode pomoću samoispirnih filtera, što podrazumijeva mehaničko čišćenje tvrdih čestica, rashladnog sistema agregata broj 1, rashladnog sistema agregata broj 2 i rashladnog sistema potrošača turbine.