Izgradnja nove 130 kV trafostanice Bergasjön

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: Švedska
  • Godina: 2021-2022.
  • Investitor: Eitech Engineering AB
  • Glavni ugovarač: Omexom, Švedska
  • Status: u toku

Značaj projekta:

Ova trafostanica će biti ključno i jedino čvorište za priključenje vjetroparka instalisane snage 70 MW na elektroenergetsku mrežu ove zemlje. Pored toga, izgradnja trafostanice Bergasjön poboljšaće stabilnost elektroenergetskog sistema na južnom dijelu Švedske.

Radovi Elnos Grupe:

Nova trafostanica se sastoji od dva 130 kV dalekovodna i dva transformatorska polja. U okviru projekta našim ekipama je povjereno izvođenje poslova kompletne montaže i povezivanja opreme.
U toku je izvođenje radova montaže kompletne čelične konstrukcije, prekidača, uzemljivača, sabirnica, primarnih veza, te polaganja i povezivanja kablova u čitavoj trafostanici. Pored ovoga, naš tim je odgovoran za realizaciju i montažu ormara zaštite i upravljanja, povezivanje kablova, montažu i povezivanje SN ćelija u čitavoj trafostanici kako na 130 kV, tako i na 30 kV naponskom nivou.