Rasklopno postrojenje u HE Bočac

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: HE Bočac, Mrkonjić Grad
  • Godina: 2012.
  • Investitor: Elektroprivreda Republike Srpske
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Zahvaljujući ovoj rekonstrukciji, preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. po prvi put od puštanja elektrane u rad, decembra 1981. godine, obnovilo je 110 kV rasklopnu opremu.

Radovi Elnos Grupe

U okviru ove rekonstrukcije, Elnos BL je izvršio zamjenu mjernih naponskih transformatora novim naponskim transformatorima, zamjenu uljnih prekidača prekidačima u SF6 tehnici, rekonstrukciju jednog mjernog i četiri dalekovodna polja i ispitivanje i puštanje u pogon relejne zaštite.

Rekonstrukcija je podrazumijevala i zamjenu pripadajućih ormara i kablova u polju, kao i bravarske radove na čeličnim konstrukcijama radi prilagođavanja novoj opremi.

Ovaj posao je bio specifičan zbog pozicije samog postrojenja, koje je smješteno na krovu elektrane, tako da je bilo neophodno angažovanje auto-dizalice za spuštanje i podizanje nove opreme na krov elektrane, kao i portalne dizalice visine preko 7 m za mane­var sa opremom po postrojenju i podi­zanje na konstrukcije.