Rekonstrukcija TS 130/50 kV  Stavlo i TS 130/50 kV Linsakan

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: grad Kalmar, ostrvo Oland
  • Godina: 2017.
  • Investitor: E.ON Elnät, Švedska
  • Glavni ugovarač: Siemens AB, Švedska
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta: Rekonstrukcija trafostanica 130/50 kV Stavlo i 130/50 kV Linsakan je dio postupka modernizacije elektronergetske mreže jugoistočnog dijela Švedske. Potrebu ulaska u ovaj projekat primarno su nametnule sve veće energetske potrebe ostrva Oland koji je jedna od naznačajnjih turističkih destinacija Švedske.

Radovi Elnos Grupe:  Ekipe Elnos Grupe su rekonstrukciju trafostanica Stavlo i Linsakan uradile paralelno. Ovaj poduhvat je obuhvatio postupak rekonstrukcije i nadogradnje trafostanica 130/50 kV Stavlo i 130/50 kV Linsankan, te rekonstrukciji starog dalekovoda između njih. Izvršili smo rekonstrukciju obje trafostanice paralelno, i to dogradnjom više 130 i 50 kV polja, te zamjenom visokonaponskih (VN) aparata u dodatnih nekoliko polja. Zajedno sa zamjenom VN aparata, naši timovi su obavili kompletno postavljanje kabla i povezivanje sistema kontrole i zaštite polja. Poseban izazov za Elnos Grupu u okviru ovog dijela projekta je predstavljalo polaganje podzemnog visokonaponskog kabla unutar trafostanice Stavlo. Uz polaganje VN kabla na ovom projektu, uspješno je ugrađeno šest kablovskih glava tipa TD 145 Kabeldon. Uz efikasan i prkatičan pristup, svi zadaci su okončani prije ugovorenog roka.