Dalekovod Kragujevac-Kraljevo – nova energetska žila Srbije

Ova jesen je Elnos Grupi donijela intenzivan nastavak radova u okviru jednog od najvećih energetskih projekata u Srbiji – izgradnji prve faze Transbalkanskog elektroenergetskog koridora kroz ovu zemlju. U okviru ovog zahtjevnog poduhvata povjereno nam je izvođenje radova na izgradnji 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3.

DV Kraljevo_Kragujevac noseća

Elnos Grupa je dio realizacije jednog od najznačajnijih regionalnih energetskih poduhvata. U pitanju je projekat izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2–TS Kraljevo 3. Realizacija ovog projekta je prvi korak u stvaranju uslova da prenosna mreža 220 kV naponskog nivoa, koja je u zapadnom dijelu Srbije pri kraju svog životnog vijeka, bude zamijenjena sistemom 400 kV napona.

Dalekovod TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 svojim najvećim dijelom prelazi preko šumadijskih brežuljaka, svojim početkom i krajem  ulazi u urbani dio Kragujevca i Kraljeva, a njegova „putanja“ se ukršta  sa Zapadnom Moravom, kao i sa dionicom auto-puta u izgradnji Pojate-Preljina.

Sveobuhvatni poslovi koji su nam povjereni su uposlili ekipe građevinskog i dalekovodnog sektora Elnosa Srbija na dalekovodnoj dionici dugoj 16 kilometara, gdje izvodimo radove na izradi temelja, podizanju konstrukcija, te izvodimo elektromontažne radove. Dodatno, u našem dijelu Ugovora je i nabavka faznog provodnika i zaštitnog užeta za cijelu trasu, čija ukupna dužina iznosi 59,3 kilometra.

Ovo je projekat u okviru kojeg izvodimo instalaciju: faznih provodnika, zaštitnog užeta, staklenih izolatora, ovjesne opreme i  OPGW-a.

Elnos Grupa za potrebe izvođenja ovog poduhvata realizuje nabavku faznog provodnika, kao i zaštitnog užeta za cijelu trasu, na kojoj će biti montirana 174 dalekovodna stuba. Stubovi koji se montiraju su čelično-rešetkasti tipa Y, a njihova ukupna težina iznosi 2.156 tona.

U okviru ovog projekta povjereni su nam radovi provođenja i kontrole mjera zaštite životne sredine i mjera bezbjednosti i zdravlja na radu na cijeloj dalekovodnoj trasi, što je dio zadatka na koji smo posebno ponosni.

Realizacija projekta izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3 će donijeti novo sigurno i stabilno snabdijevanje električnom energijom korisnicima na teritoriji Srbije i istovremeno spojiti tržišta istočne i zapadne Evrope.

Investitor projekta je „Elektromreža Srbije“, a radovi na ovom poduhvatu bi trebali da budu okončani početkom 2022. godine.