Edukacijom do novih usluga i vrhunskih rezultata

Monteri ENS-a, naše članice u Sloveniji, su ovog ljeta prošli dvije važne edukacije u centrima kompanije ABB u Švedskoj i Bugarskoj. Kroz praktičnu primjenu novostečenih znanja oni su već potvrdili da mogu samostalno puštati u rad VN aparate ovog proizvođača, te izvoditi poslove mjerenja i održavanja rastavljača i prekidača 110 kV naponskog nivoa. 
ENS_edukacija

Prva obuka montera ENS-a je održana u ABB-ovoj fabrici u Bugarskoj i podrazumijevala edukaciju za montažu, puštanje u pogon i servisiranje VN rastavljača ovog proizvođača. Druga edukacija je održana pak u ABB-ovom centru za edukacije u Švedskoj i obuhvatila je obuku za montažu, izvođenje svih neophodnih mjerenja, te puštanje ABB-ovih prekidača u rad.

Nova edukacija koju su prošli monteri, uz primjenu nove mjerne opreme svjetski poznatih proizvođača, je odmah dobila i svoju najbolju praktičnu primjenu u okviru izvođenja elektromontažnih radova na distributivnoj transformatorskoj stanici Kamnik u Sloveniji.

U okviru ovog projekta ekipe ENS-a su između ostalog imale zadatak da kao podizvođači realizuju poslove: snabdijevanja materijalom, demontažne i montažne radove na visokonaponskoj opremi, radove na priključnom vodu, priključku kablova i 20 kV sabirnica, te spajanju signalnih kablova.

Posebno važna faza radova je podrazumijevala montažu visokonaponske opreme, mjerenje radnih parametara VN rastavljača i prekidača, njihovo puštanje u pogon, te edukaciju kadrova naručioca za rukovanje VN aparatima.

Tim ENS-a je uspješno realizovao ovaj dio posla i to zahvaljujući novom nivou znanja i novoj mjernoj opremi, a prvi realizovani projekat u ovoj oblasti je najbolja praktična potvrda postizanja novog nivoa profesionalne kompetentnosti.

Primjenom novih praktičnih znanja i visokih tehnolohija naša članica u Sloveniji je proširila svoj portfolio i dodatno otvorila vrata evropskih tržišta.