Elnos Grupa dio velikog ekološkog projekta u TE Ugljevik

Vijesti | 7 Februara, 2019

Ekipe Elnosa su počele radove koji su karika u realizaciji jednog od najznačajnih ekoloških poduhvata u regiji, izgradnji sistema za odsumporavanje dimnih gasova u termoleketrani Ugljevik.
U pitanju je projekat odsumporavanja dimnih gasova, emisije sumpor-dioksida i čvrstih čestica u atmosferu iz termoelektrane Ugljevik, a koji će u perspektivi njenu proizvodnju staviti u rang evropskih ekološki stanadarda.
U okviru sveobuhvatnog posla izgradnje postrojenja za odsumporavanje, koji će životni vijek termoelektrane Ugljevik produžiti za 20 godina, Elnosu su povjereni zadaci: izvođenja elektro instalacija opšte potrošnje, isporuke, polaganja i priključenja SN i NN kablova i kontrolnih kablova, te isporuke i montaže kablovskih regala.
Naše ekipe će, između ostalog, za ovaj projekat izraditi, isporučiti i montirati UPS razvodne ormare, isporučiti i instalirati i priključiti kontrolne table, te isporučiti, instalirati i povezati ormare Vibro dodavača 1.
Radovi koje izvodimo u konačnici treba da obezbijede električno napajanje i upravljanje električnim mašinama i uređajima koji čine tehnološku cjelinu postrojenja za odsumopravanje, ali i instalaciju sistema opšte potrošnje u njemu.
Investitor projekta je RiTE Ugljevik. Zanimljivo je istaći da je upravo ovo projekat za koji japanska kompanija Yokogawa, po prvi put ugrađuje jedan ovakav sistem u zemljama jugoistočne Europe.