Izgradnja prve HVDC konvertorske TS u bivšoj Jugoslaviji ulazi u finiš

Vijesti | 12 Juna, 2019

Ekipe Elnos Grupe trenutno izvode završne radove na svim pozicijama projekta izgradnje HVDC konvertorske trafostanice u Lastvi Grbaljskoj, a prema usvojenoj dinamici rada svi naši poslovi na ovom projektu će biti okončani do kraja juna.

Konvertorska trafostanica u Lastvi Grbaljskoj instalirane snage 1000 MW, naponskog nivoa ± 500 kV DC  se prostire na 17,1 hektara površine u blizini magistralnog puta od Tivta prema Budvi. Ona je dio velikog projekta polaganja 500 kilovoltnog (kV) HVDC podmorskog kabla za prenos električne energije između Italije i Crne Gore.

Elnos Grupe je imala zadatak da zajedno sa tri konzorcijalna partnera, izvrši elektromontažne radove na 400 kV postrojenju, filterskom postrojenju i na konvertorskim transformatorima u okviru ove konvertorske trafostanice.

Pored ovih poslova, tim Elnos Grupe izvršio je elektromontažne radove u kontrolnoj zgradi, ispravljačkom postrojenju i DC postrojenju, a koji se odnose na: instalaciju sistema sopstvene potrošnje, daljinskog upravljanja i relejne zaštite, instalaciju sistema opšte potrošnje, tehničkih potrošača i rasvjete, slabe struje i termotehničku instalaciju mašinskog postrojenja i vanjsko uređenje.

Biti jedan od izvođača u izgradnji konvertorske trafostanice koja je prvi link ovog tipa u regiji bivše Jugoslavije je veliki izazov, a naše ekipe su u okviru ovog poduhvata potvrdile svoj praktičan pristup poslu.